Artikler tagget med "Trygg rytterglede for alle".

Trygg rytterglede
01.07.2022

-Vi har kommet langt

For drøyt et år siden ble rapporten «Trygg rytterglede for alle» klar, med forslag til tiltak for å bedre kunnskapen, holdningene og håndteringen av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Hvor er vi nå, et år senere? Er tiltak gjennomført? – Vi har kommet langt, noen er kvittert ut, noen er lagt inn i ordinær drift og noe må avklares med Norges idrettsforbund, forteller generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.