#Stoppkverken

Slik kan du bidra til å hindre kverkesmitte

Her er tiltak du kan gjøre for å bidra til å hindre spredning av kverke.

Pexels shoeb khan 2642332
Illustrasjonsfoto: Shoeb Khan/Pexels

Import og mye reising med hest er viktige årsaker til at vi opplever kverke. Her er noen tiltak man kan gjøre for å bidra til å hindre spredning av kverke. Tiltakene er gode smittevernstiltak generelt overfor smittsomme sykdommer, ikke bare kverke:

  • Ha nyankomne hester i karantene i minst to uker. Karantene innebærer ingen direkte eller indirekte kontakt mellom ny hest og andre dyr, og det innebærer at man bruker separat utstyr til hesten som er i karantene.
  • Ta temperaturen på hesten(e) i karantene to ganger daglig. På den måten kan man raskest mulig oppdage eventuell sykdom.
  • Sørg for god hygiene, vask hender, skift tøy og vask/skift fottøy etter å ha vært hos karantenehestene.
  • Ha nær dialog med din veterinær i forbindelse med ankomst av nye hester, eventuelt avtale testing av nyankomne hester.
  • Det som hittil finnes av vaksine mot kverke gir noe effekt, men kan ikke erstatte tiltak. Vaksinen gir kort immunitet, og hestene må i tilfelle revaksineres ofte. Veterinærinstituttet viser en viss bekymring for at vaksinasjon mot kverke kan bli en falsk trygghet dersom det blir mindre fokus på de smitteforebyggende tiltakene.

-Det ideelle er å ha isolasjonsstaller for nyankomne hester, sier veterinær Airina Kallmyr-Mack ved Bjerke Dyrehospital. – Vi vet imidlertid at det å ha en egen stall for karantene kan være praktisk vanskelig for en del å få til. Når det gjelder kverke, så er det ikke nødvendig med så veldig stor avstand, så lenge det er en ordentlig barriere. Det er imidlertid viktig å huske på at kverke kan smitte via de som ferdes i stallen, det kan smitte via tøy, støvler, utstyr og redskap. God hygiene og separat utstyr er viktig.

Anlegg Melsom 2 20
Kverke kan smittes via mennesker som ferdes i stallen, via tøy, støvler og redskap. God hygiene og separat utstyr er viktig. (Foto: NRYF)

Tiltak for å hindre kverkesmitte

Flere enkle grep bidrar til å redusere smitterisikoen.

Unngå å sette hestene inn i hverandres bokser – bakterien kan avsettes i krybber, drikkekar, bøtter og fôr. Også insekter kan spre smitte!

Det er alltid en god vane når du fyller opp en vannbøtte at du ikke lar vannslangen komme ned i vannet mens du fyller opp.

Kverkesmitte kan leve en god stund i miljøet, opptil 6-8 uker i stallmiljøet. Det anbefales å la beiter/paddocker der det har gått hester som har fått påvist smitte ikke brukes på 4-6 uker. Husk også å vaske og desinfisere drikkekar eller fôrkar ute.

Ved smitte på en stall, må trening og lufting av hester skje på steder der man ikke kommer i kontakt med hester fra andre hestehold. Mattilsynet påpeker at ridebane/ridehus ikke kan benyttes dersom det brukes av hester fra ulike hestehold.

Boks der hest med kliniske symptomer står, samt utstyr og redskap som regnes som smittefarlig, skal ifølge Mattilsynet vaskes mekanisk og desinfiseres med Virkon S minst en gang per uke i perioden med kliniske symptomer. Det samme gjelder vannbøtter og lignende, samt innredning for eksempel i ridehuset som hesten er i kontakt med og andre hyppige kontaktpunkter som dørhåndtak og grinder.

Nyttige linker om kverke:

https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/hest/smittevern

https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/smitteforebygging-ved-dyreansamlinger-anbefaling-til-dyreholder

https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/stevner-utstillinger-arrangorkrav

IMG 20200605 122345
Unngå å sette hestene inn i hverandres bokser – bakterien kan avsettes i krybber, drikkekar, bøtter og fôr. (Foto: NRYF)

Mer om