Klare for ny oppgave:

Rogaland Rideklubb starter opp med «Idretten Skaper Sjanser»

-Vi ønsker å gi noe tilbake til samfunnet, og vi ønsker å vise at hest er for alle, sier Ingrid Knutsen-Jensen i Rogaland Rideklubb. Hun er klubbens prosjektleder når Rogaland Rideklubb nå blir den femte rideklubben med tilbud gjennom «Idretten Skaper Sjanser».

Rogaland Rideklubb2
Rogaland Rideklubb blir nå den femte rideklubben med et tilbud gjennom "Idretten Skaper Sjanser". Tidligere helseminister Bent Høie, nå statsforvalter i Rogaland, var med i oppstarten av "Idretten Skaper Sjanser" som statsråd og gjestet oppstartmøtet hos Rogaland Rideklubb - her sammen med (fra venstre) Hilde Hellerud og Geir Jensen fra klubben, skolehesten Ulla samt spillerutvikler i Viking gatelag Silje Tara Skram og klubbens prosjektleder Ingrid Knutsen-Jensen. (Foto: Rogaland Rideklubb)

Idretten Skaper Sjanser er et lavterskel aktiviseringstilbud innen ridning, ski og sykling for mennesker som sliter med rusutfordringer. Målet er flere rusfrie timer der deltagerne opplever fellesskap og mestring gjennom faste treninger sammen. Den bærende idéen i prosjektet er at man gjennom idretten aktiviserer og inkluderer de som faller utenfor i samfunnet. Tilbudet springer ut fra etableringen av gatelag i fotball i Fredrikstad i 2011, og Morten Nyborg fra Gatelagfotballen har tatt konseptet videre sammen med Norges idrettsforbund og tre særforbund – Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund. Råde og Onsøy Rideklubb var første rideklubb ut med tilbud i 2019, deretter har Arendal og Grimstad Rideklubb, Harstad Ride -og kjøreklubb og Nes Rideklubb kommet til – og nå blir også Rogaland Rideklubb en del av dette Idretten Skaper Sjanser.

-Vi er veldig glade for at Rogaland Rideklubb nå blir en del av idretten skaper sjanser, dette er en klubb med en godt etablert organisasjon, de har klubbdreven rideskole og de er også en klubb som sportslig er sterk – de står sterkt og godt rustet i forhold til de oppgaver som følger med i dette arbeidet, sier organisasjonssjef i Norges Rytterforbund, Tine Skoftedalen Fossing.

Quote
Nå føles det veldig fint å bruke noe av det vi har og det vi kan for å gi tilbake til samfunnet, gi noe til noen som trenger det.

Vil gi noe tilbake

Rogaland Rideklubb har siden den ble stiftet i 1967 spredt rytterglede til mange. Klubben er en av Norges Rytterforbunds Veiviserklubber, klubben driver rideskole, har oppstalling og har klekket ut adskillige konkurranseryttere både innen bredde og topp gjennom årene. I mange år har det hersket usikkerhet rundt klubbens tilhold på Grannes utenfor Stavanger, men i vår fikk klubben både en langsiktig leieavtale og tilskudd fra kommunen til ny ridehall, samt renovering av bolighuset slik at de nå kan se fremtiden trygt i møte.

Dermed er klubben mer enn klar til å gå videre, det å bli en del av Idretten skaper sjanser ser klubben på som en god mulighet til å ta på seg en viktig og meningsfull samfunnsoppgave.

-Dette gleder vi oss virkelig til, begynner Ingrid. – Klubben har fått mye av kommunen den siste tiden, vi har fått anleggsmidler og vi har fått 30 års leiekontrakt slik at klubben har en fremtid. Nå føles det veldig fint å bruke noe av det vi har og det vi kan for å gi tilbake til samfunnet, gi noe til noen som trenger det. Samtidig får vi vist frem at hest er for alle og ikke bare for noen privilegerte, og vi får også synliggjort forskjellige sider ved en rideklubb. En klubb handler ikke bare om stevner, vi favner mange og står bak mange aktiviteter, vi inkluderer – og med dette prosjektet kan vi gjøre dette på enda en front.

Rogaland Rideklubb3
-Vi er veldig glade for at Rogaland Rideklubb nå blir en del av idretten skaper sjanser, dette er en klubb med en godt etablert organisasjon, de har klubbdreven rideskole og de er også en klubb som sportslig er sterk, sier organisasjonssjef i Norges Rytterforbund, Tine Skoftedalen Fossing. (Foto: Rogaland Rideklubb)

Inspirert av andre rideklubber

Det andre rideklubber har fått til gjennom «Idretten skaper sjanser», har inspirert Rogaland Rideklubb. – Jeg har hatt mange samtaler med Åse Mortensen i Arendal og Grimstad Rideklubb, og fått mange gode tilbakemeldinger om hva det innebærer og betyr for en rideklubb å bli en del av dette, det har virkelig motivert oss til å sette i gang, sier Ingrid.

Om et par uker åpner klubben dørene for de første utøverne. – Foreløpig er vi fire-fem stykker, og ønsker oss gjerne to til tre til. Den første dagen som vi inviterer til vil være en dag der utøverne kan få se på hva vi kan tilby, slik at de kan kjenne på om dette er noe de ønsker å være med på, forteller Ingrid som har rollen som prosjektleder. Klubbens instruktør Hilde Hellerud vil være den som tar seg av undervisningen.

Arbeidet med prosjektet har medført mange nye bekjentskaper for Ingrid og klubben. – Det er mange ulike organisasjoner inne i bildet som jeg er i kontakt med. Det er så utrolig mange frivillige som bidrar inn i et viktig arbeid.

Litt lenger «opp i gata» for Rogaland Rideklubb holder Viking fotball til – og de driver med gatelag. – Vi er i dialog med Viking, og vi har lagt opp vårt program slik at vi har vårt tilbud på andre dager enn dem slik at utøvere hos dem kan få en aktivitet å gå til hver dag hvis de har lyst til å bli med hos oss også. Vi gleder oss utrolig mye til å sette i gang med dette, vi tror det blir topp!

Se mer om Idretten Skaper Sjanser her