For god hestevelferd, sikkerhet og fair play:

Nå lanseres e-kurset ''Grunnkurs Teknisk Personell''

Sportens tekniske personell har store og viktige oppgaver som er sentrale for å opprettholde god hestevelferd, sikkerhet og fair play ved stevnene. Kontinuerlig jobbes det for at teknisk personell er rustet for å gjøre disse oppgavene på beste måte. - En felles grunnutdanning, på tvers av grener og autorisasjon, vil gi en helhetlig kunnskap og et godt grunnlag for utøvelsen av de ulike rollene. Derfor er et felles digitalt grunnkurs utviklet – og nå er det klart til å tas i bruk, sier Lillann Jebsen, utviklingskonsulent i Norges Rytterforbund.

Stemning
Illustrasjonsfoto: NRYF

NRYFs Generelle konkurransereglement KR I omfatter alle grener, og med et digitalt kurs som er felles for alle som ønsker å bli teknisk personell, sikrer man en helhetlig og lik opplæring i dette reglementet på tvers av grener og autorisasjon. Tidligere har dette temaet ligget i de respektive utdanningene – fra nå møter man på samme kurs, uansett gren eller autorisasjon.

-Et av punktene i Rytterpolitisk dokument for perioden 2019-2023 var å utvikle et helhetlig system for utdanning av teknisk personell og utvikle e-kurs for disse. Det har blitt jobbet grundig med å gjennomføre dette, og vi er ordentlig glade for at vi nå kan lansere dette kurset, fastslår Lillann.

Quote
Som teknisk personell er man del av noe større – norsk ryttersport og norsk idrett, og sammen bidrar man til å opprettholde god hestevelferd, sikkerhet og fair play, hvilket også er viktig for sportens omdømme.

Viktig for sporten

Kurset har fått tittelen «Grunnkurs Teknisk Personell». Det helt ferske e-kurset har blitt utviklet av kurslærerne, de respektive komiteer og utvalg som har ansvar for teknisk personell sammen med administrasjonen i NRYF.

Formålet med kurset er å sikre at alle som ønsker å bli teknisk personell får den samme opplæringen i KR I. Kurset gir grunnleggende innføring og innsikt i NRYFs konkurransereglement samt i hvordan dette omsettes til handling og praktisk aktivitet. Deltakerne skal gjennom kurset få en grundig forståelse for sine oppgaver og plikter som teknisk personell innen Norges Rytterforbund.

Grunnkurs teknisk personell

Foruten å sikre et godt felles og helhetlig grunnlag for alle, vil dette kurset kunne frigi tid til å gå enda mer i dybden på andre viktige områder når man møtes ved fysiske kurs i de videre løp av de ulike utdanningene.

Uansett type autorisasjon eller gren, er det viktig for å kunne utøve en rolle som teknisk personell på en god og forsvarlig måte at man er godt kjent med hele reglementet og er trygg på hvordan det brukes. Som teknisk personell er man del av noe større – norsk ryttersport og norsk idrett, og sammen bidrar man til å opprettholde god hestevelferd, sikkerhet og fair play, hvilket også er viktig for sportens omdømme.

Les mer om e-kurset «Grunnkurs Teknisk Personell her»

Du finner kurset på "Min idrett"

Mer om