Hovedsamarbeidspartnere:

Om Hestesport.no
Eierskap:
Bladet Hestesport og websiden hestesport.no eies av Norges Rytterforbund. Geir André Dalhus er konstituert generalsekretær i NRYF, geirandre.dalhus@rytter.no.

Webredaktør:
Rebecca Ballestad-Mender
redaksjon@hestesport.no
Telefon: 91680531

Journalist:
Trine Meiningen
trine@rytter.no
Telefon: 46626706