Hovedsamarbeidspartnere:

Ønsker du å abonnere på Hestesport ?
Nå kan du få Hestesport, Norges største fagblad for hest og rytter, rett hjem i postkassen din. 1 års abonnement koster kr 420,- for 8 utgaver i Norge og kr 550,- i andre land.

Send en e-post til: abonnement@hestesport.no.

Er du under 18 år må en voksen (over 18 år) stå ansvarlig for abonnementet. Abonnementet løper til det blir sagt opp skriflig.
KlubbabonnementUtgivelsesplan 2021 for medlemsbladet Hestesport:Følg med på med på utgivelsesplanen for inn- og utmeldinger av medlemmer til hver utgivelse.


 Nummer Innlev. frist endringer
innen klokken 14.00! 

 Utgis uke
 1  13/1  4
 2  3/3  11
 3  14/4  17
 4  19/5  22
 5  23/6  27
 6  8/9  38
 7  20/10  44
 8  24/11  49


Husk vi ettersender ikke blader hvis endringene kommer etter innleveringsfristen. Vi forbeholder oss retten til endringer.


ABONNEMENTSRUTINER VEDRØRENDE MEDLEMSBLADET HESTESPORT

HESTESPORT er Norges Rytterforbunds medlemsblad som alle klubbmedlemmer skal få. Abonnementet på Hestesport er obligatorisk og kan derfor ikke velges bort av medlemmer som er tilknyttet rideklubben. Hvis et medlem er medlem av flere klubber er det naturlig å motta bladet gjennom den klubben medlemmet representer sportslig. Ved familiemedlemskap skal det kun sendes ut et blad til husstanden.

Abonnement på Hestesport koster kr 250,- pr. medlem (dette må klubbene ta inn fra sine medlemmer og kan inkluderes i medlemsavgiften). Hvis et medlem er bosatt i utlandet og ønsker bladet sendt dit, vil det komme et tillegg på kr 68,-.

Abonnementet (pr. medlem) faktureres for fire blader av gangen (8 utgivelser totalt pr. år), og løper til det sies opp skriftlig fra klubben. Hvis abonnementet sies opp før den betalte periode er over, vil vi ikke tilbakebetale restbeløpet. Vi anser å ha inngått en avtale med klubbene om antall abonnenter som det skal sendes blader ut til. Vi leverer i henhold til denne avtalen og betaler med andre ord ikke tilbake for blader et medlem eventuelt ikke ønsker å motta, det vil si medlemmet melder seg ut av klubben. Det er med andre ord viktig at klubbene har gode rutiner på å tidligst mulig skaffe oversikt over hvem som ønsker å melde seg ut samt sørger for å selv ha mottatt betaling for nye eller eksisterende medlemmer/abonnementet.

For orden skyld gjør vi oppmerksom på at denne praksisen er i tråd med hva som er vanlig i sammenlignbare tilfeller.

Hvis klubben ønsker eller mangler oversikt over hvem som er registret som mottaker av Hestesport bes klubben sende en mail til Pia Henriksen, pia@rytter.no. Dette kan gjøres fortløpende gjennom hele året.

På grunn av endringer underveis i løpet av året, vil vi fakturere nye medlemmer ved hvert ajourhold.

Vi anbefaler at klubbene venter med å melde inn sine nye medlemmer til Hestesport/NRYF før medlemmet har betalt sin kontingent til klubben.
Koronainfo


123 movies