Hovedsamarbeidspartnere:

Strenge smitteverntiltak rundt hestene under Tokyo-OL

(13.07.2021) En ting er koronapandemien på humansiden, en annen ting er smittsomme hestesykdommer. Denne våren har hestesportverden sett utbrudd og forekomst blant annet av ekvint herpesvirus og ekvint koronavirus. Smitteverntiltakene rundt OL-hestene er strenge.

Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender  

Avstand er et mantra når det gjelder biosikkerhet også for hest. Hestene som deltar i OL eller para-OL vil ikke komme i kontakt med hester som oppholder seg permanent i Japan, men transporteres helt isolert fra flyplassen til stevnearenaene og tilbake igjen. Alle OL-hestene, både deltagere og reserver, skal være i karantene i Aachen i 7 dager/7 netter fra 17. juli.  


Helt rent

Rutinene for rengjøring og desinfisering av stallene er strenge, likeså rutinene for kontakt mellom hester og mennesker. Alle må vaske og desinfisere hendene før og etter kontakt med hestene mens støvlene gjøres rene i egne fotbad. Ingen, inkludert veterinærer, hovslagere, frivillige eller andre, vil ha noen kontakt med hester utenfor stevnearenaene uten å måtte dusje og skifte til nyvasket tøy og rengjorte sko før de er i kontakt med noen hester innenfor stevnearenaene. Ekstra strenge tiltak innføres i god tid i forkant av mesterskapet, fra 6. juli vil alle, også kjøretøyer, som skal inn på hestearenaene måtte gjennom en sluse med ulike biosikkerhetstiltak, som hjulvask, rengjøring av fottøy og desinfisering ved hjelp av et sprøytesystem.  

Rutiner for transport
Hestetransportene som vil frakte hestene fra og til flyplassene vil rengjøres og desinfiseres mellom hver transport. Denne prosessen inkluderer alt av utstyr benyttet i forbindelse med transporten. På flyplassene er det også strenge smittevernregler, blant annet vil rampen som benyttes til å forflytte hestene fra boksene i flyene til biltransporten rengjøres og desinfiseres mellom hver flylast med hester. Alle mennesker som er i kontakt med hestene i løpet av ankomst/avreise skal ha på seg nyvasket tøy og rengjort skotøy samt desinfisere hender før og etter kontakt med hver hest. Dersom de har vært i kontakt med andre hester enn de deltagende hestene i løpet av de siste 24 timene, skal de dusje samt skifte tøy og skotøy.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies