Hovedsamarbeidspartnere:

Invitasjon til Trener 2 - Ridning Trenerkurs 2021

(06.07.2021) Norges Rytterforbund inviterer til Trener 2 - Ridning med oppstart høst 2021. Kurset går over fire helger og en dag, og avsluttes med en teoretisk hjemmeeksamen. 
Invitasjonen til årets Trener 2 Ridning kurs ligger nå ute. Dette er et kurs i Norges Idrettsforbunds og Norges Rytterforbunds Trenerløype for deg som allerede har gått NRYF Trener 1. Du kan lese utfyllende informasjon om kurset i fagplanen Norges Rytterforbund | Trener 2. Kurset går gjennom høsten med avsluttende eksamen i vinter.

Det tas opp 20 deltagere til kurset.
Du må være autorisert Trener 1 Ridning og ha praktisert som dette i minimum 1 år. Minimumsalder 20 år. Søkeren må praktisere som trener på minimum LA-MB nivå og søkere med engasjement i trenerfaget vil bli prioritert.
Søkere må ha dokumentert egenferdighet tilsvarende MB-nivå i minst en av grenene og dokumentert egenpraksis. Se ellers informasjon gitt i fagplanen som gjelder opptakskrav.

En god søknad er en god start. Du kan få veiledning til søknaden din via et Teams-møte torsdag 8.juli kl.14.00. Møtelenke finner du i invitasjonen.

Søknadsfrist 10.august 2021.

Invitasjon Trener 2 Ridning 2021
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies