Hovedsamarbeidspartnere:

Hva gjør egentlig en Olympiatoppen coach?

Det nærmer seg OL i Tokyo - her er hovedarenaene for ridning. Vi ser nærmere på Olympiatoppen og Olympiatoppen coach. (Foto: FEI/Yusuke Nakanishi)
Det nærmer seg OL i Tokyo - her er hovedarenaene for ridning. Vi ser nærmere på Olympiatoppen og Olympiatoppen coach. (Foto: FEI/Yusuke Nakanishi)
(01.07.2021) Det nærmer seg et OL, og begrep som Olympiatoppen og coach er noe man ser rundt omkring. Men hva er det egentlig? Det øverste idrettspolitiske ansvaret for all idrett ligger til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. Olympiatoppen er en avdeling i NIF som er gitt det operative ansvaret for å utvikle norsk toppidrett. Særidrettenes primærkontakt i Olympiatoppen-systemet er Olympiatoppen coachene.
-Oppgaven til en Olympiatoppen coach er ofte å understøtte forbundet og landslagstreneren i sitt kulturarbeid, hva enten det er å bygge trenings-, prestasjons- eller vinnerkultur, sier Michael Jørgensen fra Olympiatoppen. Han har ansvaret for de olympiske ryttersportsgrenene. (Foto: Olympiatoppen)
-Oppgaven til en Olympiatoppen coach er ofte å understøtte forbundet og landslagstreneren i sitt kulturarbeid, hva enten det er å bygge trenings-, prestasjons- eller vinnerkultur, sier Michael Jørgensen fra Olympiatoppen. Han har ansvaret for de olympiske ryttersportsgrenene. (Foto: Olympiatoppen)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

En Olympiatoppen coach skal bidra til å etablere eller videreutvikle prestasjonskulturen i særidretten. De to viktigste oppgavene en slik coach har er å være primærkontakt for særidretten og å være koordinator for en helhetlig fagleveranse fra Olympiatoppen, tilpasset særidretten. Olympiatoppens coacher kan det de holder på med – de kombinerer teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap på høyeste nivå.
Totalt 11 personer har tittelen Olympiatoppen coach. For ryttersportens er det Michael Jørgensen som har ansvaret for de olympiske grenene, mens Cato Zahl er coach for paradressuren.

Skal få det beste frem i utøveren
-En Olympiatoppen coach sin viktigste oppgave, er å få det beste frem i dem han jobber med, ubetinget, sier Michael Jørgensen.
- Samtidig skal coachen utfordre, støtte og kvalitetssikre landslagstrenere i prioriterte idretter. Dette er et særdeles spennende og givende arbeid, som betinger at man kjenner og er interessert i mennesker. Man må vite ikke bare hvordan de fungerer i en normal hverdag, men også hvordan de reagerer under press og i motgang.

Coachene har et motto som setter en føring på arbeidet – og som både er nødvendig og utfordrende på én og samme gang.
-Vi har et motto som sier "utøveren" i sentrum, noe som medfører at alt vi gjør, skal være med til å skape prestasjons fremgang, forteller Michael.
- Det medfører ofte krav til både ledere, trenere og utøvere, noe som de beste vet er nødvendig, men som mange føler er ubehagelig, og utenfor komfortsonen.

Skape et team som utvikler individet
Coachen fortsetter om rollen og oppgavene:
-Oppgaven til en Olympiatoppen coach er ofte å understøtte forbundet og landslagstreneren i sitt kulturarbeid, hva enten det er å bygge trenings-, prestasjons- eller vinnerkultur.
Han poengterer viktigheten av kultur og team.
-Kulturen er ofte det viktigste i et landslag, og kulturen vil nesten alltid gå foran enkelt personer. Noe av det mest spennende som coach og landslagstrener er å skape team, som utvikler individet, innenfor laget sine rammer. Det lykkes man kun med hvis der er stor grad av utøver involvering.

Michael har jobbet flere år med ryttersporten, og kjenner den godt.
-I Norges Rytterforbund er man heldig med å ha kontinuitet på den sportslige ledelse. I min rolle som Olympiatoppen coach må jeg berømme et solid forbund, med gode sportslige ledere og dedikerte landslagstrenere som har et langtidsperspektiv. Der er stolte tradisjoner i norske ridesport både på de funksjonsfriske og de paralympiske utøvere, med resultater som blir lagt merke til.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies