Hovedsamarbeidspartnere:
Tokyo 2020

Olympiatoppen gjør uttaket

Olympiatoppen er uttaksansvarlig i alle idretter til OL, også ridningen. (Foto: Frans van Haarden)
Olympiatoppen er uttaksansvarlig i alle idretter til OL, også ridningen. (Foto: Frans van Haarden)
(27.05.2021) Olympiatoppen er uttaksansvarlig i alle idretter. Deres utgangspunkt er at norske utøvere som tas ut til de olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de olympiske leker og Paralympics. Innen ridning oppnår ryttere OL-kvalifisering gjennom uttakskonkurranser. Uttak skjer med bakgrunn i disse. Når Olympiatoppen vurderer kvalifiserte ryttere, gjør de en omfattende og grundig vurdering.

Det som skal til
Under normale omstendigheter er momenter i denne vurderingen forhold som idrettens størrelse og utbredelse nasjonalt og internasjonalt, kvaliteten på konkurransenivået, antall deltakere og nasjoner i de internasjonale mesterskap, idrettens konkurransesystem, mesterskap, World Cup og så videre, idrettens utviklingsnivå, utøvernes resultatbilde, engangsresultat, stabilt konkurransenivå, stigende/fallende resultatkurve og tidlig/sent i toppidrettskarrieren.

Koronapandemien har satt sine dype spor i idretten det siste året, for hestesportens del har adskillige internasjonale stevner blitt avlyst, deriblant World Cup.

Landslagsledere og sportsjef har nå tett dialog med Michael Jørgensen, coach i Olympiatoppe. - Det er utarbeidet kriterier som skal ligge til grunn for innstillingen fra rytterforbundet til Olympiatoppens uttak, kriterier som informeres til utøverne, forteller Nina Johnsen, sportssjef i Norges Rytterforbund.

Olympiatoppen vil ha tre uttak for sin OL-tropp, første uttak var 13. mai, så følger 17. juni og dernest 3. juli. For rytternes del er det 5. juli som gjelder.


Les mer om uttak på Olympiatoppens hjemmeside
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies