Hovedsamarbeidspartnere:
#StoppKverken

Kunnskap, myter og fakta om kverke

Britiske Redwings Horse Sanctuary sammen med universitetet i Liverpool gjennomførte i fjor en stor undersøkelse blant britiske hesteeiere om kverke.
Britiske Redwings Horse Sanctuary sammen med universitetet i Liverpool gjennomførte i fjor en stor undersøkelse blant britiske hesteeiere om kverke.
(07.05.2021) Britiske Redwings Horse Sanctuary sammen med universitetet i Liverpool gjennomførte i fjor en stor undersøkelse blant britiske hesteeiere om kverke. Først og fremst viste undersøkelsen en interesse og villighet blant hesteeierne om å øke biosikkerheten, den viste at grunnkunnskapen var ganske god – men den viste også at det eksisterer en del myter og misoppfatninger.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender  Foto: Redwings Horse Sanctuary

Kverke er en av de mest vanlige sykdommene som diagnostiseres hos hester verden rundt. I Storbritannia er det i gjennomsnitt 600 tilfeller av kverke årlig. I Sverige ser man i snitt kverke i en eller to staller i uken. Mattilsynet i Norge kan opplyse om at de har hatt to tilfeller med diagnosen i 2020 og 29 registrerte tilfeller i perioden 2015-2020.

-Vi hører om tilfeller hvert år, enten det er snakk om mistanke eller påvist sykdom, sier Airina Sylte Kallmyr, veterinær ved Bjerke Dyrehospital og leder i Hestepraktiserende veterinærers forening.

Mer enn 2000 hesteeiere fullførte hele den britiske undersøkelsen. Blant de som svarte på undersøkelsen, var det et stort flertall som var klar over klassiske symptomer på kverke, 92,5 % krysset av for feber, 96 % krysset av for neseutflod.
Hele 43 % av de som svarte hadde personlig erfaring med sykdommen.

Undersøkelsen viste også at det eksisterer noen myter og feiloppfatninger. På en liste der man skulle krysse av for sant/usant, ble det klart at over en tredjedel (36 %) trodde at kverke var en sykdom som smittet via luft slik som influensa gjør. En slik feiloppfatning kan ha betydning for hvordan man oppfatter at man har en god sjanse til å forhindre sykdommen – kverke smitter via direkte kontakt med smittet dyr eller indirekte via hender, tøy, redskap og støvler som har vært i kontakt med smittet hest.

De som ikke hadde personlig erfaring med sykdommen, oppga også en pessimistisk holdning – mange oppfattet sykdommen som livstruende og som noe som var vanskelig å behandle. De som hadde erfaring med sykdommen, var mer pragmatiske og positive i forhold til mulighet for å forhindre smitte og å håndtere tilfeller.

Et svar som bekymret var at 16,6 % oppga som en av hovedgrunnene til at de ikke gjorde mer for å forhindre sykdommen var at de mente det ikke var mulig å forhindre den – den er bare «noe som skjer».

Andie Vilela fra Redwings understreket at det er ikke bare kverke man må forhindre, men også holdningene og oppfatningene rundt sykdommen som forhindrer eller undergraver motivasjonen hos hesteeiere til å agere.

I Storbritannia er bekjempningen av sykdommen grunnet på frivillighet, i motsetning til i Norge og Sverige der kverke er en meldepliktig sykdom der det pålegges flere restriksjoner ved smitte og påvist sykdom.

Les mer om kverke via britiske Redwings Horse Sanctuary her

Veterinærinstituttet om kverke

Mattilsynet om kverke
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies