Hovedsamarbeidspartnere:
#StoppKverken

Økt kunnskap for mindre smitte – kampanje mot kverke

Økt kunnskap gir mindre smitte - vi følger opp den internasjonale kampanjen som fokuserer på kverke.
Økt kunnskap gir mindre smitte - vi følger opp den internasjonale kampanjen som fokuserer på kverke.
(03.05.2021) I dag begynner en kampanje i flere land med den hensikt om å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om en smittsom sykdom blant hestene våre – kverke. Vi støtter opp om dette, og på våre flater vil du denne uken se denne kampanjen på flere måter.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Det er flere smittsomme sykdommer innen hesteverdenen. I vinter har utbruddet av EHV1 i Spania ettertrykkelig satt smittevern innen hestesporten på kartet. Her i Norge har vi denne vinteren sett flere tilfeller av ekvint koronavirus, og det er ikke lenge siden sporten her i landet opplevde salmonella-utbrudd og tilfeller av herpesvirus.
Smittevern og gode rutiner er viktig i forhold til samtlige smittsomme sykdommer – og det overordnede er felles for godt smittevern.

Fokus på kverke
Grunnet den internasjonale kampanjen om kverke som vil gå fra 3. til 9. mai, vil vi særskilt fokusere på denne sykdommen.
I fjor ble den første «Strangles Awareness Week» arrangert, i Storbritannia, på initiativ av den britiske hestevelferdsorganisasjonen Redwings Horse Sanctuary. I år har kampanjen vokst til å inkludere flere land og mange organisasjoner. Den internasjonale hashtaggen for kampanjen er #SAW2021, den norske varianten blir #StoppKverken og #StoppSmitten.

-Kunnskap og bevissthet om smittevern er svært viktig i hestesporten, først og fremst av hensyn til dyrevelferden, men også av hensyn både til sporten, til utøvere og til den delen av sporten som er næring, sier Guri Haarr, Norges Rytterforbunds kontaktveterinær til FEI. – De siste årene har vi sett flere ulike sykdomsutbrudd her i Norge som har påvirket oss i stor grad, som salmonella og EHV1. I år har det også vært – og kommer stadig – flere tilfeller av ekvint koronasvirus her i Norge. Kverke er også en sykdom som vi stadig ser tilfeller av, og følgene av utbrudd kan både bli omfattende og langvarige.

En sykdom med flere konsekvenser
Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten. Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom hester og kan overføres via utstyr og mennesker. Kverkebakterien er følsom for penicillin og de fleste hester svarer godt på behandling. Utsiktene til full helbredelse er vanligvis gode, men det forekommer også alvorlige komplikasjoner og dødsfall. Staller, ridesentra og rideskoler kan måtte være stengt i lengre tid på grunn av smitte.

I Storbritannia ser de årlig rundt 600 tilfeller av kverke i året. I Sverige ser man i snitt tilfeller i en til to staller i uken.

Mattilsynet i Norge kan opplyse om at de har hatt to tilfeller med diagnosen i 2020 og 29 registrerte tilfeller i perioden 2015-2020.
Umiddelbart kan det se positivt ut, med relativt få tilfeller. Men det er ikke grunn til å ta lett på det for det.
-Det er grunn til å tro at det er en del mørketall, mener Guri. – Det kan blant annet skyldes det at selv om man behandler tilfellet med antibiotika, så kan kverken blusse opp igjen. En del som er klar over det, tenker at siden dette kan skje, så lar vi det bare gå over av seg selv – kanskje lar man også være å ta prøver.

Veterinæren forteller videre at kverke sprer seg ganske sakte videre i en stall. – Det tar lang tid før kverkesmitten har gått igjennom en hel stall. En typisk situasjon er at med en karenstid på 14 dager etter siste friske hest, så ser alt helt fint ut til dag 13 – da står plutselig en hest til med symptomer.

Kverkeutbrudd har mange praktiske følger. Stallen stenges for hester inn og ut, og et ganske omfattende smittevernregime må etterleves i stall ettersom smitte kan skje via gjenstander som har vært i kontakt med den syke hesten.

Tenk på deg selv – og på andre
-Kverke innebærer at det blir en del man må gjøre, og for eksempel ved en rideskole kan dette bli ganske mye å håndtere, med alle elever som må følge mange og omstendelige rutiner. Men på den annen side er dette med god hygiene, gode smittevernrutiner og det å ta hensyn en viktig lærdom å ta med seg, sier Guri.

Et utbrudd kan også få konsekvenser for driften av en rideskole eller ridesenter. - Hvis man må lukke ned driften, vil elevene måtte stå over ridningen kanskje i en lang periode, og for bedriften kan man få et økonomisk tap som man må håndtere, sier Guri og understreker:
- Et smittetilfelle kan få mange konsekvenser, utover det rent dyrehelsemessige. Men alle må bare forholde seg til situasjonen, følge opp om rutinene, være åpne – for å hindre smitte. Vi må tenke både på oss selv og på andre. Ved kverke er det ganske tydelige symptomer, man bør skjønne det ganske fort. Kontakt veterinær og hold deg hjemme – ikke spre det videre.

Dette er kverke

Se mer om den britiske kampanjen her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies