Hovedsamarbeidspartnere:
World Veterinary Day 2021

Vi fokuserer på veterinærene våre

24. april er det World Veterinary Day - og det vil vi markere.
24. april er det World Veterinary Day - og det vil vi markere.
(23.04.2021) I morgen er det ikke hvilken som helst dag – det er World Veterinary Day. I den anledning vil vi rette fokus mot denne yrkesgruppen som betyr så mye for våre dyr og for sporten vår.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Siden år 2000 har den internasjonale foreningen for veterinærer markert den siste lørdagen i april som World Veterinary Day. Denne dagen skal promotere veterinæryrket, og foreningens intensjon er at den siste lørdagen i april skal være en dag for å forbedre velferden for dyr og mennesker, og for miljø og matsikkerhet.

Hvert år er det et eget tema for dagen, og i år er det naturlig nok Covid-19 pandemien. Gjennom pandemien har veterinærene fortsatt sine oppgaver, men løst dem på nye og annerledes måter for å ta hensyn til smitterisikoen. Dyr har fortsatt trengt tilsyn, behandling og omsorg også under pandemien, og i tillegg til å ta seg av dyrene, har veterinærene fortsatt med å gi ro og trygghet til dyreeierne. Veterinærene har  bidratt direkte, veterinærklinikker rundt om i verden har delt av sitt medisinske utstyr og kunnskap i kampen mot pandemien. Veterinærene har også en stor betydning i forhold til pandemier, deres kunnskap er nødvendig for en tverrfaglig forståelse.

Ryttersporten trenger veterinærene – ikke bare fordi våre dyr trenger deres omsorg og kompetanse, men også fordi veterinærene er en uvurderlig del av teamet rundt en hest, enten man er en hobbyrytter eller sikter mot stjernene.

Følg derfor med på våre kanaler fremover når vi fokuserer på veterinærene! World Veterinary Day er utgangspunktet, men vi strekker fokuset litt lenger enn det. Veterinærene er like viktige hver eneste dag, året rundt!

Se mer på World Veterinary Association
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies