Hovedsamarbeidspartnere:

Ny regel om eliminering i sprang

20 eller mer feilpoeng vil nå medføre eliminering i omgangen/avdelingen.
20 eller mer feilpoeng vil nå medføre eliminering i omgangen/avdelingen.
(17.04.2021) Hvert år gjøres det endringer i alle våre konkurransereglement. God hestevelferd er et generelt mål for ryttersporten, og ønsket om gode løsninger til hestens beste er ofte en viktig årsak til endringer. Det gjelder også en av de viktige endringene på sprangsiden i år – 20 feil eller mer vil nå medføre eliminering.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Hvert år den 1. mars oppdateres ryttersportens konkurranseregelverk med endringer i eksisterende regler og også innføring av nye. Bak endringene ligger vurderinger og erfaringer som hvert enkelt sportsutvalg diskuterer, blant annet basert på innspill fra utøvere og andre med et engasjement for sporten. Det er Teknisk Komité Reglement, TkR, som fastsetter reglementsendringene.

Hensynet til hesten går foran
Her i landet har vi kommet langt når det gjelder hestevelferd i forhold til tidligere tiders regler. I 1917 var det faktisk slik at dersom hesten falt, fikk man 8 feil – og kunne fortsette…

I dag ser vi med ganske andre øyne på hesten. Nå er det hensynet til den som skal gå foran. En hest som har det med å rive eller legger inn stopp kan man kanskje definere som uforsiktig eller uvillig. Men det er absolutt en mulighet at den er uforsiktig av en grunn. At den river mye eller er uvillig kan skyldes smerter eller at den ikke er klar for oppgaven. Og selv om man ikke med sikkerhet kan si at det skyldes noe slikt, så vil man være føre var – for det er til hestens beste.

Derfor er regelen nå at en ekvipasje elimineres ved 20 feilpoeng eller mer i en omgang/avdeling. Dette finner man i reglementet for sprang, KR II, kapittels 6 § 236.1.

-Dette er et godt tiltak, til hestens beste, sier trener og landslagsleder i sprang, Mikael Kolind. -Det er en god og den eneste rette utviklingen at hestevelferden bare får større og større fokus. Dette er en regel som er innført med godt resultat i andre land, og det er bra at den nå kommer her.

Endringer er alltid litt spennende fastslår treneren.
– Det er alltid litt utfordrende med endringer og nye ting, sierr Mikael. – Nye tiltak tar tid, og forandring fryder ikke alltid. Men med alle endringer er det viktig at man er åpen og positiv, at man ser etter det positive. For det er nettopp med endringer at vi kan ta sporten vår fremover, til hestens og derfor også til vårt eget beste.

Her er sprangreglementet
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies