Hovedsamarbeidspartnere:

Ikke alltid tryggest på hjemmebane

Vi vet at idretten er viktig for mestring, samhold og helse. Men for barn som vokser opp i et hjem som ikke er bra for dem, kan idretten også være mye mer, sier  Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Organisasjonen har nå startet en kampanje for å rette oppmerksomheten rundt idrettens viktige rolle for sårbare barn og unge.
Vi vet at idretten er viktig for mestring, samhold og helse. Men for barn som vokser opp i et hjem som ikke er bra for dem, kan idretten også være mye mer, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Organisasjonen har nå startet en kampanje for å rette oppmerksomheten rundt idrettens viktige rolle for sårbare barn og unge.
(13.04.2021) For mange barn og unge er idretten et livsviktig fristed, og et sted hvor de slipper å tenke på problemene hjemme – og møter trygge voksne. I dag starter alkovettorganisasjonen Av-og-til en kampanje som retter oppmerksomhet rundt idrettens viktige rolle for sårbare barn og unge.
Idretten skal være en trygg arena for barn og unge. Alkohol ødelegger for det. Derfor er det viktig at idretten er alkoholfri, og at klubber og idrettslag har tydelige retningslinjer for alkohol som sikrer det, sier Randi Hagen Eriksrud. (Foto: Av-og-til)
Idretten skal være en trygg arena for barn og unge. Alkohol ødelegger for det. Derfor er det viktig at idretten er alkoholfri, og at klubber og idrettslag har tydelige retningslinjer for alkohol som sikrer det, sier Randi Hagen Eriksrud. (Foto: Av-og-til)
Tekst: Av-og-til Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

– Vi vet at idretten er viktig for mestring, samhold og helse. Men for barn som vokser opp i et hjem som ikke er bra for dem, kan idretten også være mye mer.
Det sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til til Rytterforbundet. I dag lanserer organisasjonen en kampanje som skal rette oppmerksomhet rundt idrettens viktige rolle for sårbare barn og unge.

– Nesten 1 av 10 barn vokser opp i et hjem med en mamma eller pappa som drikker for mye. For mange av dem er idretten er sted hvor de kan glemme problemene på hjemmebane, og et sted de treffer trygge voksne som både ser dem, og som kan plukke de opp om det skulle være nødvendig, sier Eriksrud.

Hun understreker at med godt over 30 000 medlemmer i forbundet, finnes mange av disse sårbare barna også i ryttersporten.

Trygge voksne
Nær sagt alle er innom idretten i løpet av oppveksten. 93 prosent i alderen 13-18 år har deltatt i organisert idrett i løpet av livet, viser undersøkelser. Det betyr også at idretten har et stort ansvar.

– Viktigheten av idretten har vi spesielt sett det siste året, hvor denne viktige arenaen er blitt borte eller mye mindre tilgjengelig for barn, sier Eriksrud.
Generalsekretæren i Av-og-til mener klubbene, trenere og foreldre kan spille en viktig rolle.
– Vi er opptatt av at de voksne som ser barna, i stallen på trening eller på stevne, kan spille en viktig rolle. Både trenere, lagledere og foreldre er viktig for å gi barn og unge en god opplevelse. Men de er også viktig for å se om noe er galt, og for å gjøre noe om man er bekymret for et barn.

– Bli en trygg klubb

Hun mener spesielt klubber har et viktig ansvar.
– Idretten skal være en trygg arena for barn og unge. Alkohol ødelegger for det. Derfor er det viktig at idretten er alkoholfri, og at klubber og idrettslag har tydelige retningslinjer for alkohol som sikrer det.

Eriksrud har en klar oppfordring til alle som organiserer idrett for barn og unge.
– Bli en trygg klubb! Snakk om alkohol og hvilke dilemmaer som kan oppstå for eksempel knyttet til reiser og sosiale arrangementer. Lag tydelige retningslinjer som setter barn og unges idrett først. Og sikre at man har sanksjoner for å følge opp eventuelle brudd, sier hun.

Ønsker du å lese mer om hvordan dere kan bli en trygg klubb, eller hvordan dere går frem for å lage retningslinjer for alkoholbruk? Les mer her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies