Hovedsamarbeidspartnere:

Gjenåpningsplanen gir oss et håp

-Presentasjonen av en gjenåpningsplan gir oss alle et viktig håp. Vi jobber nå intenst med hva planen vil bety i forhold til ryttersporten, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.
-Presentasjonen av en gjenåpningsplan gir oss alle et viktig håp. Vi jobber nå intenst med hva planen vil bety i forhold til ryttersporten, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.
(08.04.2021) I går fremla statsministeren en gjenåpningsplan med fire trinn, men uten konkrete datoer. – Presentasjonen av en gjenåpningsplan gir oss alle et viktig håp. Vi jobber nå intenst med hva planen vil bety i forhold til ryttersporten, men det er mange spørsmål som må avklares, og vi ber om forståelse for at vi må bruke noe tid til dette før vi kan komme med detaljer, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

-En slik plan medfører selvsagt at det oppstår mange spørsmål, blant annet i forhold til dette med kommunegrenser, og hvordan vi skal tolke krets og region der dette brukes som geografisk inndeling slik det gjøres i vår idrett. Dette og mye mer jobber vi med nå, sier generalsekretæren. – Vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene vi har her i landet inkludert Helsedirektoratets veileder for idretten. I år, som i fjor, vil vi også arbeide for tilpasninger i forhold til vår idrett, for idrettene er så forskjellige. Så fort vi får klarhet i spørsmålene, kommer vi tilbake til hva dette betyr for vår sport. Når det gjelder datoer må vi også avvente hva myndighetene sier. Det vi imidlertid vet er at det vil være begrensninger i forhold til alder og geografi en stund fremover.

Generalsekretæren understreker: - Vi jobber hele tiden for det beste for sporten, vi ønsker aktivitet og at sporten kommer i gang så raskt som mulig, men det må gjøres i tråd med til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Det er også viktig å skape trygghet for stevnearrangørene, som har et formidabelt ansvar for at disse overholdes.

Dette er regjeringens gjenåpningsplan

Gjenåpningsplanen ble lagt fram i Stortinget onsdag formiddag. Den inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunne lettes på i hvert trinn. Det understrekes at det ikke planlegges etter konkrete datoer. Barn og unge er de første som prioriteres.

Det første trinn vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Det vil gjøres vurderinger basert på tre sentrale kriterier (smittesituasjon/sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon) før det er aktuelt å gå videre til et nytt trinn. Statsministeren signaliserte at trinn tre kan være fullført innen slutten av juni.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert, sa Solberg i går. - Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen.
Lokale restriksjoner kan komme i tillegg til gjenåpningsplanen fra regjeringen.

For idretten gjelder følgende lettelser på de ulike trinnene:

Trinn 1:
• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1-metersregelen.
• Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
• Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der publikum sitter på faste tilviste plasser.
• Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.
• Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
• Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
• Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Trinn 2:
• Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 personer (i hovedsak barn og unge) innendørs.
• Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
• Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Helsemyndigheten vil inne midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Trinn 3:

• Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.
• Antall deltakere vurderes fortløpende, også for voksne.
• I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
• Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Trinn 4:

• Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Se mer på regjeringens sider

Se full tabell med lettelser her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies