Hovedsamarbeidspartnere:

Nye tiltak for trygg gjenopptakelse av FEI-stevner

(01.04.2021) Mandag den 12. april åpnes det igjen for internasjonal stevnevirksomhet – etter pålegg fra FEI om full stevnestans i Europa de seneste seks ukene. Årsaken til pålegget har vært utbruddet av den nevrologiske varianten av EVH-1, herpesvirus hos hest. FEI har nå offentliggjort en ny utdyping av tiltakene som skal sikre trygg gjenopptakelse.
Tekst: Sille Kasin

Artikkelen er oppdatert.

Etter at flere hester i Europa nylig har bukket under i forbindelse med smitteutbruddet av den nevrologiske varianten av EHV-1, herpesvirus hos hest, nedla FEI forbud mot all internasjonal stevnevirksomhet på kontinentet fra 1. mars. Dette ble sett som eneste mulighet til å begrense videre smitte av den forferdelige sykdommen, som først ble lokalisert i Valencia i februar. FEI anbefalte samtidig også alle nasjonale arrangører om å avlyse planlagte stevner.

FEIs pålegg har resultert i avlyste internasjonale stevner både i Belgia, Estland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike disse seneste ukene. Så langt har 18 hester måtte bøte med livet på grunn av den aggressive virussykdommen, og det rapporteres også om et stort antall svært alvorlige tilfeller av syke hester rundt om i de berørte landene. EVH-1 smitter lett mellom hester, men ikke fra hest til menneske. FEI bekrefter at den nevrologiske varianten av virussykdommen så langt dessverre har rammet hester både i Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Qatar, Slovakia, Spania, Sveits, Sverige og Tyskland.

Etter først fire og deretter to nye uker med stevnestans, rustes det altså nå til gjenopptakelse av internasjonal stevnevirksomhet i Europa. Tirsdag offentliggjorde FEI i den forbindelse nye tiltak og krav til smittevern som stevnearrangører og utøvere nå videre må forholde seg til. Juridiske tiltak og krav som stilles, gir FEI utvidet myndighet innenfor flere felt. De nye smitteverntiltakene gjelder foreløpig ut mai måned, men kan bli forlenget.

Les mer om FEIs tiltak og krav til smittevern i forbindelse med gjenopptakingen av stevnevirksomhet i Europa i etterkant av smitteutbruddet av EVH-1 på FEIs nettside: 

Ta gjerne også en titt på den tidligere artikkelen om emnet her på hestesport.no.

Gjennom disse konkrete tiltakene og kravene til smittevern som FEI nå har utdypet inneværende uke, er altså det langsiktige målet å kunne beskytte FEI-hester og global hestesport for konsekvensene av smittbare sykdommer ved internasjonale stevner, og på en trygg måte kunne ivareta hestenes helse. På kort sikt satser derfor FEI nå på skjerpete smitteverntiltak, slik at smittefaren reduseres når Europa igjen åpner stevneportene. Det langsiktige målet er å bidra til økt kunnskap om og bevisstgjøring rundt biosikkerhet, det vil si summen av tiltak som har som formål å begrense risikoen for smitte og smitteutbrudd blant de firbente aktørene i sporten vår. Gjennom FEIs nye konkrete smitteverntiltak og en konsekvent oppfølging av disse, både fra stevnearrangører, utøvere i sporten og også FEI selv, vil forhåpentligvis den fremtidige spredningen av EVH-1 -viruset og herpesutbrudd kunne forebygges, begrenses og holdes i sjakk.

Etter at FEI kom med sin utdyping av smitteverntitakene som trår i kraft den 12. april, har også FEIs veterinærmedisinske epidemiologi arbeidsgruppe støttet opp om disse. Gruppen har konkludert med at situasjonen nå ser ut til å være under kontroll, slik at stevnevirksomheten kan gjenopptas i Europa. De juridiske forholdene rundt FEIs erklæring av smitteutbrudd vil bli diskutert nærmere. 

Her finner du rapporter fra FEIs veterinærmedisinske epidemiologi arbeidsgruppe:
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies