Hovedsamarbeidspartnere:

Renhold i stallen

Renhold og gode rutiner er viktig for å unngå smitte mellom mennesker og mellom hester, og også i forhold til spredning av preparater som går under doping.
Renhold og gode rutiner er viktig for å unngå smitte mellom mennesker og mellom hester, og også i forhold til spredning av preparater som går under doping.
(15.03.2021) Renhold og gode rutiner er alltid viktig både for å unngå smitte mellom mennesker og mellom hester, men også i forhold til spredning av preparater som går under doping.
Tekst: Thor Gunnar Mathisen Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Smitte fra en hest til en annen kan gå via dråpesmitte, luftbåren smitte eller smitte som blir i møkka. For oss mennesker gjelder mye av det samme, men spesielt det å holde avstand og smitte på gjenstander i disse tider.

Alle staller bør derfor ha en smittevernplan. Har man ikke en plan er det fint å lage den nå. En plan kan for eksempel bestå av følgende:

- Lag enkle hygienerutiner i stallen. Vask hender i lunkent vann med såpe før og etter stell av hesten, spesielt mellom håndtering av ulike hester. Håndsprit kan brukes som et alternativ, men fungerer dårlig på tilgrisede hender.
- Bytt til rent skotøy og rene klær dersom du beveger deg mellom ulike staller.
- Unngå unødvendig persontrafikk inn og ut av stallen. Informer besøkende om hygienerutiner.
- Bruk eget utstyr til egen hest. Om mulig også egne greiper/trillebårer. Dersom utstyr må lånes, sørg for å vaske og desinfisere det før du bruker det på din hest.
- Unngå å bruke andre hesters bokser.
- Nye hester på stallen bør holdes isolert de første 14 dagene.
- Unngå å la hester dele vannkilder. Ikke dypp vannslangen i drikkekar eller bøtte.
- Unngå å bruke samme tube med oral medisin til flere hester.
- Legg til folkehelseinstituttets anbefalinger og eventuelle føringer fra for eksempel Mattilsynet eller Norges Rytterforbund.

Noen andre praktiske tips til bygget er å ha desinfiseringsdispenser ved inngangene til stallene, såpe og papirtørk ved vaskeplass, rutiner rundt toalettrenhold, om mulig egne greiper/trillebårer og annet som passer for den enkelte stallen.

Ved nybygg og renovering av staller bør man tenke på materialvalg som gjør renhold enkelt, automatiske døråpnere slik at man unngår å ta på dørhåndtak, ventilasjonsanlegg der luften går raskt ut, ha flere mindre stallavdelinger fremfor en stor, med mer.

Hesteholderen må huske på at alle som arbeider og er i stallen, kjenner og følger stallens regler.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies