Hovedsamarbeidspartnere:

Ikke få panikk – ta ansvar i stedet

-Smitteforebygging er det aller viktigste, vi må være hensynsfulle – tenke på hverandre - ta ansvar, påpeker NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haarr.
-Smitteforebygging er det aller viktigste, vi må være hensynsfulle – tenke på hverandre - ta ansvar, påpeker NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haarr.
(13.03.2021) -Ikke få panikk, ta ansvar i stedet. Sørg for at du lager deg gode smittevernrutiner - hvis alle tar ansvar for seg selv, vil det være måten vi sammen kan redusere risikoen for å oppleve smittsom sykdom blant hestene våre på, er rådet fra NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haarr, vil gi i en tid der mange føler uro og usikkerhet for våre hester.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Utbruddet av EHV-1 i Valencia, med flere relaterte tilfeller rundt om i Europa, har skapt frykt og uro hos mange. Det er ikke rart at vi blir redde når vi ser skremmende bilder og hører triste, hjerteskjærende historier. Men Guri påpeker:
-Det er viktig at vi her hjemme ikke får panikk. Det tjener ingen hensikt. Det er ingen meldte utbrudd av herpesvirus i Norge og det er god kontroll på situasjonen i forhold til de norske rytterne som har vært i Europa og returen av deres hester i forhold til biosikkerhet, innleder hun.

Viktige hverdagsrutiner
Dyrlegen understreker at dette med gode smittevernrutiner gjelder oss alle – hele tiden.
- Det viktige er at vi alle som en er flinke og lager rutiner for hvordan man tar inn hester fra ukjente staller og for det å reise ut med hester. Dette er noe vi bør være flinke til hele tiden, ikke bare når det skjer et utbrudd av en eller annen sykdom, sier veterinæren.
De generelle rutinene vi bør ha i hverdagen er de samme uavhengig av hvilken sykdom vi frykter. Alle bør ha faste rutiner for en normal situasjon uten sykdomsutbrudd. Oppstår det utbrudd, så kan det være grunn til å innføre ekstra rutiner. Hvilke de skal være, kan avhenge av hvilken sykdom det er snakk om.

Akkurat nå er koronaviruset nærmere oss enn herpesviruset
-Situasjonen nå er at vi har ingen meldte tilfeller av herpesvirus, derimot ser vi tilfeller av koronavirus på hest, fortsetter Guri. – Koronaviruset er nærmere oss, med flere smittede hester rundt omkring. Dette viruset oppleves kanskje ikke så dramatisk, men akkurat nå er det dette viruset som vi ser i den norske populasjonen.

Veterinæren forteller at korona blant hest er noe som blusser opp fra tid til annen om vinteren. Det smitter videre ved trafikk ut eller inn i stallen der den syke hesten står. – Da blir det litt mer i noen områder. Så blir det borte igjen.
-Vi vet at dette viruset ofte dukker opp om vinteren. Mye går imidlertid under radaren, for folk tester gjerne ikke syke enkelt-hester. Det gjøres i større grad når det er flere hester som blir syke.

Utbrudd av ekvint herpesvirus er noe dyrlegene ofte ser om våren. – Svakfødte føll eller senaborter er som regel det eneste symptomet vi ser. Symptomene på luftveisinfeksjon som følger av viruset er ofte så milde at man ikke tenker over det.

Vis hensyn og vær solidarisk

Dyrlegen maner til gode vaner fremfor panikk. – Folk må rett og ta ansvar, ikke tenke at «det løpet, det stevnet, den treningen er så viktig for meg at jeg velger å lukke øynene for at hesten kanskje har vært litt nedstemt, ikke helt seg selv».
Guri fortsetter: - Aller først skal vi tenke på hesten, vi har ansvaret for hestens velferd. Så må vi tenke på andre, ikke oss selv. Vi mennesker kan ha en tendens til å bli egoistiske, sette oss selv og våre egne interesser foran andres – i verste fall bevisst, i andre fall ubevisst. Uansett er det veldig dumt. Vi må vise hensyn, være solidariske. Viser hesten noen form for sykdomstegn, må vi finne ut hva det skyldes og om det smitter – og ikke tillate trafikk inn eller ut av stallen før det er klarlagt. Vi må tenke at det også er andre der ute, som heller ikke vil ha en syk hest. Vi vil jo at andre skal ta hensyn til oss – og det gjelder andre veien også!

Det handler om å ta ansvar
Vi påvirkes trolig av alvorlighetsgraden i hestens sykdomsbilde. – Når en smittsom sykdom ikke er så alvorlig, så kan vi mennesker tenke litt sånn «usj, men det er jo ikke så farlig». Man tenker nok litt mer over det når man opplever en hest som ikke kan reise seg eller som blir så syk at den må avlives. Men uansett gjelder det samme – vi må tenke forebygging hele veien: på stevner, trening – ved all forflytning av hester.
Utgangspunktet er at dersom det er sykdom ved en stall, skal det ikke være noen trafikk inn eller ut. Det finnes neppe noe formål som skulle kunne gjøre en reise ut riktig. En hest bringer like mye smitte med seg uansett om formålet med turen er et stevne, en trening, et bytte av stall som følge av salg eller ganske enkelt en hyggetur.
-Hvis det av en eller annen grunn føles helt påkrevd at en hest reiser, så sørg i hvert fall å få råd fra en veterinær om dette først – og lytt til veterinæren, sier Guri.
Veterinæren fortsetter: - Vi reiser mer nå enn for 20 år siden. Det er flere som reiser, og vi reiser lenger. Mange reiser til utlandet. Tidligere har vi hatt en ganske oversiktlig smittesituasjon her hjemme i Norge, nå kan det gå mot å bli mer uoversiktlig – hvis ikke folk tar ansvaret. Smitteforebygging er det aller viktigste, vi må være hensynsfulle – tenke på hverandre. Så enkelt, og kanskje så vanskelig også. Men unngå panikk, det tjener ingen hensikt. Det det handler om er å ta ansvar.

Du får tips til smittervernrutiner her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies