Hovedsamarbeidspartnere:
Global Champions Tour/Global Champions League

Overvåker situasjonen i Doha nøye

På bakgrunn av de strenge biosikkerhetskravene ved GCT/GCL-stevnet i Doha, er det enighet om at det er forsvarlig å arrangere helgens stevne ved Al Shaqab. ( Arkivfoto: LGCT/ Stefano Grasso)
På bakgrunn av de strenge biosikkerhetskravene ved GCT/GCL-stevnet i Doha, er det enighet om at det er forsvarlig å arrangere helgens stevne ved Al Shaqab. ( Arkivfoto: LGCT/ Stefano Grasso)
(03.03.2021) I Doha, Qatar, har en tysk hest ved Al Shaqab-arenaen, som allerede var i isolasjon etter å ha ankommet Al Shaqab fra Valencia, testet positivt for EHV-1. Etter en totalvurdering av alle tiltak som er gjort i forbindelse med arrangementene i Doha og under strenge vilkår, er det avgjort Global Champions Tour/Global Champions League-stevnet skal gå som planlagt. FEI melder de endrer raskt på denne avgjørelsen dersom endringer i situasjonen tilsier at det er nødvendig.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

I dagens oppdatering fra FEI om utbruddet i Valencia, kom de også med en status på GCT/GCL i Doha.

Hesten som har avgitt positiv prøve ved Al Shaqab, Doha, har blitt overflyttet til en isolasjonsenhet ved klinikken ved siden av anlegget, sammen med ytterligere en tysk hest hvis tester ikke har gitt klare svar. Nye tester tas av denne hesten.

Totalt fire hester som hadde konkurrert i Valencia ankom Doha 20. februar etter å ha reist fra den spanske stevneplassen tidligere den måneden. Av de fire er det to colombianske hester som forlot Valencia 7. februar samt de to tyske hestene som reiste fra Valencia 12. februar, åtte dager før FEI ble informert om utbruddet av EHV-1.

FEI har vært i kontakt med arrangøren i Doha hele tiden og har stått for løpende risikoanalyser av situasjonen, sammen med verdensledende epidemiologer. Basert på de tiltak som allerede er ved Al Shaqab, det faktum at alle andre hester på stevneplassen har avgitt negative PCR tester de siste to dagene og på bakgrunn av en rekke pålegg, har FEI sagt seg enige i at helgens stevne i Doha kan gjennomføres. FEI har imidlertid tatt det forbehold at de når som helst kan avlyse stevnet dersom det oppstår noen endringer i den nåværende situasjonen.

FEI og arrangøren i Doha inviterte i dag alle utøvere på stedet, FEI officials og lagveterinærer i Al Shaqab til et digitalt møte for å informere om de vilkår stevnet nå arrangeres under. De svarte også på spørsmål.

Vilkårene for å gjennomføre stevnet i Doha er som følger:
-Opprettholde strenge isolasjonstiltak for de to tyske og de to colombianske hestene. I tillegg vil de colombianske hestene ikke få lov til å delta i stevnet, i henhold til FEI Veterinary Regulations.
-Det skal tas temperatur på samtlige hester minst to dager enten av hestepasser eller av veterinær. Resultatene av målingene skal skrives ned i en tabell som er på utsiden av hver boks. Det vil i tillegg gjøres vilkårlige temperatur-kontroller av hestene ved veterinærer. FEI-representanter vil sørge for oversikt over målingene av samtlige hester.
-Treningstidene vil bli justert for å sikre så få hester som mulig i oppvarmings- og treningsarenaene. For å hindre at hester krysser veier, vil det bli brukt separate inn- og utganger til konkurransearenaene. Alle veier der det ferdes hester vil organiseres slik at hester skal unngå å krysse vei med hverandre.
-De to tyske og de to colombianske hestene vil transporteres på separate flighter i forhold til de øvrige hestene som konkurrerer i Doha.
-Arrangøren bekrefter at utøvere og lag fritt kan avgjøre om de vil konkurrere eller ikke og at det ikke vil være noen konsekvenser/sanksjoner mot utøvere eller lag gitt de ekstraordinære omstendighetene. Dette innebærer en fravikelse fra GCL-reglene om pålagt deltagelse og sammensetting av lag dersom det blir nødvendig.
-Arrangøren forsikrer at ingen lag vil gi noen form for sanksjon mot noen av sine utøvere i tilfelle ikke-deltagelse ved stevnet.
-Gjennom hele stevnet vil det være daglig samtale mellom FEI, arrangør og relevante FEI-representanter på stedet. Kevin Staut (FRA), president i the International Jumping Riders Club har bekreftet at han vil delta på det.
-Testing og behandling av hester kan finne sted i hestenes egne staller under overvåking av en FEI-representant. Behandlingsbokser vil lukkes.

-Det finnes selvsagt ingenting som null risiko, men for hestene som deltar i Doha er det ingen større risiko for infeksjon enn det er ved ethvert stevne, sier FEI veterinær Göran Åkerström. -Epidemiologisk er risikoen for tilfeller blant hestene i Doha ubetydelig grunnet de biosikkerhetstiltak som allerede er i forbindelse med stevnet samt de ytterligere tiltak som det er blitt enighet om i dag. Situasjonen følges selvfølgelig svært nøye hele tiden og vi har mulighet til å avlyse dersom ting endrer seg.

Geir Gulliksen deltok forrige helg under stevnet på Al Shaqab og skal også delta i helgens stevne GCT/GCL som går i gang torsdag.
– Vi er i dialog med Geir, og har tillit til de avgjørelser FEI tar. Selvsagt er det en fortløpende vurdering underveis, og vi følger situasjonen nøye, sier sportssjef Nina Johnsen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies