Hovedsamarbeidspartnere:

Informasjon om ekvint herpesvirus (EHV)

Ekvint herpesvirus finnes i hestepopulasjonen over hele verden og veldig mange hester har vært infisert med viruset uten å vise symptomer. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Ekvint herpesvirus finnes i hestepopulasjonen over hele verden og veldig mange hester har vært infisert med viruset uten å vise symptomer. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(01.03.2021) Ekvint herpesvirus finnes i hestepopulasjonen over hele verden og veldig mange hester har vært infisert med viruset uten å vise symptomer. Det er ikke kjent hva som gjør at noen utvikler sykdom og andre ikke.
Tekst: Marianne Øverlie, Klinikkveterinær, Bjerke Dyrehospital, Cecilie Marie Mejdell
Seniorforsker, Fagansvarlig - dyrevelferd, Fagansvarlig - hest ved Veterinærinstituttet og Rebecca Ballestad-Mender

Det finnes ulike typer av viruset og de kan gi ulike sykdomstilstander. EHV 1,3 og 4 utgjør den største risikoen.
- EHV-1: Kan føre til respiratorisk sykdom, abort, neonatal død og i sjeldnere tilfeller nevrologiske symptomer.
- EHV-3: Kan gi blemmer og sår i ytre genitalia, men affiserer ikke fertilitet.
- EHV-4: Gir sykdom i øvre luftveier, sjeldent assosiert med abort og nevrologisk sykdom.

Symptomer:
Etter at hesten er smittet, tar det som regel 4-6 dager før hesten viser symptomer (inkubasjonstid). Inkubasjonstiden kan være så kort som 24 timer, men den kan også være lengre enn 6 dager. Ved respiratorisk infeksjon har hestene ofte neseflod, noen har litt hoste og forstørrede lymfeknuter. Med den nevrologiske formen av sykdom er det typisk milde luftveissymptomer og feber som er det første tegnet på sykdom. Noen virker slappe og får redusert mat- og drikkelyst. Nevrologiske symptomer oppstår plutselig og kan bli raskt verre. Man merker at hestene virker ustø i bakparten, de kan virke svake og subber bakbeina. De kan også få nedsatt haletonus og problemer med urinering eller at det drypper urin.

Veterinær bør tilkalles om det kan være mistanke om EHV.

En hest kan være smittebærer selv om den ikke viser noen sykdomstegn og er frisk. Herpesviruset blir i hestens kropp hvis den har hatt infeksjon. Stress, som for eksempel i forbindelse med reise eller stevne, kan føre til at hesten skille ut virus igjen.

Smittespredning:
EHV er smittsomt og spres via direkte hest-til-hest kontakt gjennom neseflod. Det er også viktig å være oppmerksomme på at viruset kan spres indirekte gjennom utstyr og lignende som er kontaminert med viruset:

- Personale; kontaminerte hender og klær
- Kontaminert utstyr, fôr og vannbøtter, hengere osv.

Viruset kan være luftbårent, men det er ikke kjent over hvor store avstander viruset kan spres.
For hester som kan ha vært eksponert for viruset, bør man ta forhåndsregler for å unngå å spre smitten videre. Hvis man allerede har en potensielt eksponert hest på stallen, bør man fortsatt innføre disse isolasjonsprosedyrene. Ta kontakt med din veterinær for å finne ut hvordan man best kan løse situasjonen på din stall.

- Isoler hester som kan ha vært eksponert for smitte så godt det lar seg gjøre. Ha de så langt unna andre hester som det er praktisk mulig og unngå at de går ute hvor de kan komme i kontakt med andre hester.

- Unngå transport av hester mellom staller.

- Bruk utstyr kun til den hesten og unngå at personale beveger seg mellom hestene uten håndvask, bytte av klær etc.

- Monitorer rektaltemperatur på alle hestene i stallen og skriv dette ned. Feber er ofte det første tegnet på sykdom (>38,5 grader).
Oppretthold disse tiltakene til prøvesvar foreligger. Ta kontakt med din veterinær umiddelbart hvis en hest får feber eller andre symptomer.
Hvis mistanken verifiseres, anbefales det å fortsette med isolasjon og overvåkning i 28 dager.

Behandling og kontroll

Siden det er en virusinfeksjon finnes ingen spesifikk behandling for EHV, kun godt stell, ro og støtteterapi etter symptomene. Hester med nevrologisk form kan trenge hjelp for å få tømt urinblæren. Hester som blir liggende kan måtte avlives av dyrevernhensyn.

Det finnes en vaksine mot EHV-1 og -4, men bare luftveissykdommen, verken abort eller nevrologisk form står på produsentens indikasjonsliste.
Staller med smitte bør isoleres for å begrense smittespredningen. EHV-1 er klassifisert som en C-sykdom. Det vil si at praktiserende veterinærer plikter å melde fra til Mattilsynet ved mistanke eller påvisning, men at det ikke blir pålagt offentlige restriksjoner på stallen. Staller med drektige hopper må være spesielt påpasselige.

Etter infeksjon med herpesvirus bør hesten/stallen isoleres i tre uker regnet fra siste gang det var kliniske symptomer.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies