Hovedsamarbeidspartnere:

Internasjonalt samarbeid for å håndtere virusutbruddet i Spania

I en melding fra FEI i dag fastslår de at utbruddet av EHV1 ved Valencia Spring Tour trolig er det mest alvorlige utbruddet i Europa på flere tiår.
I en melding fra FEI i dag fastslår de at utbruddet av EHV1 ved Valencia Spring Tour trolig er det mest alvorlige utbruddet i Europa på flere tiår.
(01.03.2021) I en melding fra FEI i dag fastslår de at utbruddet av EHV1 ved Valencia Spring Tour trolig er det mest alvorlige utbruddet i Europa på flere tiår. Fire hester har så langt mistet livet, og 84 viser sykdomstegn. Situasjonen er alvorlig, men FEI uttrykker takknemlighet over den innsats og solidaritet som nasjonale forbund gjør for å bekjempe dette utbruddet av ekvint herpesvirus.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

I tillegg til at spanske veterinærmyndigheter har det direkte ansvaret i Valencia, så jobber FEI Veterinary Department med koordinering både på stevneplassen og i forhold til videre tiltak i direkte samarbeid med det spanske rytterforbundet. FEI definerer situasjonen som vanskelig, men under kontroll. NRYF kan meddele at ingen norske utøvere er eller har vært i Valencia og at samtlige utøvere som er ved stevner i Europa er informert om situasjonen.

Status i Valencia
Mange har lest om utviklingen av utbruddet i Valencia i løpet av helgen og også sett vonde bilder fra i sosiale medier. Stevnet ble stoppet søndag 21. februar grunnet utbrudd av ekvint herpesvirus. Mandag sendte FEI ut informasjon til alle nasjonale forbund om situasjonen. I løpet av helgen nå døde fire hester. På stedet er det nå 84 hester som viser kliniske tegn og som er under behandling. I tillegg er 11 hester i behandling ved klinikker utenfor stevneområdet, ni i Valencia og to i Barcelona.

Internasjonalt samarbeid
Takket være at flere veterinærer og mer medisinsk utstyr har kommet til stedet, har de kunnet stå for bedre behandling av hestene på stedet. FEI har bidratt med fem veterinærer samt koordinert leveranser av medisinsk utstyr. Totalt er det nå 21 veterinærer på stedet. I løpet av helgen har FEI bestilt ekstra oppstalling slik at friske hester/hester som har blitt friske i bedre grad kan isoleres fra syke hester på stevneplassen, for å forhindre ytterligere smitte. Totalt 44 midlertidige staller er nå på vei fra sør-Frankrike. De vil ankomme Valencia i dag. I tillegg vil oppstallingen ved Valencia Equine Hospital styrkes med ytterligere 22 bokser for å frigjøre permanente staller til førstehjelps-behandling.
Det franske rytterforbundet har sammen med FEI koordinert en leveranse av oppblåsbare støttemadrasser for å hjelpe hester til å stå. Nett og slynger er på vei fra Sveits, og både det franske og det tyske rytterforbundet bidrar ved å sørge for ekstra veterinærer.

Utbrudd i flere land sporbare til Valencia
Ettersom dette utbruddet av EHV1 viser seg å være særlig aggressivt og at det nå er bekreftet utbrudd i Frankrike, Belgia og Tyskland som kan spores til Valencia, uttrykker FEI bekymring for at flere syke hester og hester som har vært i kontakt med hestene i Valencia har reist fra stevneplassen før det ble stengt hvilket kan innebære en risiko for ytterligere spredning.
Tidningen Ridsport melder i dag også at det er bekreftet smitte av EVH-1 i Sverige som er linket til Valencia. Man har kunnet påvise viruset i prøver både fra syke og friske dyr ifølge nettsiden. 

FEI følger opp Valencia-deltagerne
Alle disse hestene har blitt blokkert i FEIs database og forblir det inntil de har vært igjennom et testregime. FEI er i direkte kontakt med samtlige nasjonale forbund som har hatt hester med i Valencia for å be om informasjon om disse forbundene har kontaktet alle sine utøvere i Valencia, at deres veterinærmyndigheter er informert om utbruddet og om hestene som har returnert hjem – og om nødvendig isolert disse hestene samt hester som har vært i kontakt med disse.

Samler data
FEI samler også videre informasjon om relaterte utbrudd og tiltak som gjøres lokalt for å kunne håndtere utbrudd. FEIs Veterinary Department, sammen med ledende epidemiologer, gjør fortløpende risikoanalyser for å hele tiden være klar til å gjennomføre korrekte preventive tiltak.
Prioriteten nå er det foreliggende utbruddet og å minimere risikoen for videreføring av dette. Data og informasjon fra dette utbruddet vil imidlertid være noe FEI vil samle og bruke i forhold til en vurdering av effektiviteten av EHV1-vaksinen. De vil se på hvilke hester av de totalt 752 som deltok i Valencia som var vaksinert, hvilke som hadde symptomer eller ikke og hvilke hester som døde.
-I disse kritiske tider er vi glade for hvordan vårt miljø fortsetter å stå sammen og håndterer dette utbruddet. Dette er et bevis på solidariteten blant våre nasjonale forbund i Europa, især det spanske, franske og tyske forbundet gjør nå et stort stykke arbeid i en vanskelig situasjon, lyder det fra FEI.

Oppfordrer til aktsomhet
-Vi har ikke hatt noen norske utøvere med i Valencia og er således ikke direkte berørt av dette utbruddet, men vi har informert de av våre utøvere som er med ved andre stevner i Europa, deriblant i Spania. Vi informerer også de utøvere som i skrivende stund er på vei til internasjonale stevneplasser, forteller sportssjef Nina Johnsen.

-Vi ser at det er en vanskelig situasjon, og med det at smitten brer seg så fort så oppfordrer vi folk til å ta en revurdering om man har behov for å gjøre denne reisen. Velger man å dra, så oppfordrer vi alle på det sterkeste til å være ekstra påpasselige i sine rutiner og vise stor grad av aktsomhet, både før avreise, under reise og ved ankomst på stevneplasser. Er man ute, så bør man ta kontakt med gjestestallene ettersom det er mange nå som har lukket stallene sine, sier Nina.

Sportssjefen ønsker å minne om det ansvaret vi alle har når det gjelder smittevern på vegne av våre hester: - Gode smittevernrutiner er bestandig viktig, også selv om det ikke er utbrudd av noen sykdom. Kun friske hester skal ut på tur, om det så bare er til en trening ved en annen stall. Om hesten har feber, skal den ikke noe sted. Og når man er avgårde, er god hygiene, avstand og gode vaner f.eks. rundt vannslanger/vannbøtter og håndtering av hestemøkk viktig. Godt smittevern er hestevelferd i praksis.

Dette er ekvint herpesvirus[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies