Hovedsamarbeidspartnere:

Hva gjør man når man mistenker at en hest har en smittsom sykdom?

Det er viktig å vite hva man skal gjøre når man mistenker sykdom i stallen - men man må ha rutinene på plass før en hest blir syk.
Det er viktig å vite hva man skal gjøre når man mistenker sykdom i stallen - men man må ha rutinene på plass før en hest blir syk.
(24.02.2021) Friske hester er noe vi alle ønsker, både ut fra hensynet til deres velferd og vår interesse i å kunne være aktive med hesten, enten man er hobbyrytter eller profesjonell konkurranserytter. Hva gjør vi hvis hesten plutselig får feber, diaré eller andre symptomer på smittsom sykdom? Å reagere riktig og raskt når vi mistenker sykdom hos en hest er viktig for å holde utbrudd av smittsomme sykdommer i sjakk.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Dreamstime.com

Det man skal gjøre når man plutselig står i den situasjon at man mistenker smittsom sykdom favnes av et ord: Biosikkerhetstiltak. Det kan høres avansert og voldsomt ut, men ingen grunn til å kjenne på utilstrekkelighet bare på grunn av et ord. Begrepet «biosikkerhetstiltak» rommer ganske enkle tiltak som alle kan og skal gjøre dersom man mistenker smittsom sykdom hos en hest.

Det første man skal gjøre er å søke å isolere den syke hesten, på den stallen den allerede står. Har man mistanke om sykdom, skal hesten ikke forflyttes til nytt sted. En egen, adskilt boks i et annet bygg enn der de andre hestene står er det ideelle, slik at den holdes adskilt fra de friske hestene. Har man ikke den muligheten, så bør man gjøre det slik at hesten ikke kan være i direkte kontakt med andre hester, som for eksempel ved å sette opp faste vegger over sprinkler mellom boksene. Slike skiller beskytter dog ikke fullgodt mot luftbårne virusinfeksjoner.
Man skal også være klar over at også selv om man klarer å isolere den syke hesten, så må man ved de fleste infeksjonssykdommer regne med at hele stallen potensielt er smittet.

Sett ikke andre hester inn i boksen der en hest som man mistenker har en smittsom sykdom har stått uten at den først rengjøres mekanisk – fjerne all flis, vaskes ned med såpe og varmt vann – så eventuelt desinfiseres. Veterinæren kan gi deg råd på hvordan man skal vaske boksen riktig.

Persontrafikken inn og ut av stallen bør reduseres, i alle fall rundt den syke hesten. Hvor lenge hesten bør være isolert, avhenger av hvilken infeksjon det dreier seg om. Hester kan skille ut viruspartikler i flere uker etter at den har vært smittet. Det er derfor lurt å la de tiltakene man innfører varer i minst tre uker etter at hesten tilsynelatende er frisk.

Har man eller har man hatt syk hest på stallen, bør man kontrollere samtlige hester for allmenntilstand, temperatur og sykdomssymptomer, eventuelt ta prøver. Bruk egne termometere og engangshansker mellom hver hest. Sørg for god håndhygiene, vask hendene grundig mellom håndtering av de enkelte hestene.

Tenk på muligheten for indirekte smitte. Vi mennesker kan transportere smitte via klær og støvler. Det fester seg fort hestemøkk under støvlene og på den måten kan man spre smittestoffer som smitter via avføring fra hest til hest. Det er lurt å sette fram fotbad for støvlene, og unngå å bruke samme tøy og støvler uten at det rengjøres godt i ulike staller.
Smitte kan også gå via greip og trillebårer. Det er viktig at man ikke deler trillebår, greip og annet utstyr og redskap mellom syke og friske hester.

Den behandlende veterinæren vil kunne gi gode råd om hvordan du skal forholde deg, også i forhold til det å eventuelt reise ut med hester som fremstår som friske, men som står ved en stall der man har mistanke om sykdom.

Mattilsynet kan komme med pålegg når det dreier seg om en meldepliktig sykdom. Det kan dreie seg om smittesluser med skifte av klær og støvler og desinfiserende fotbad, eller forbud mot å ta hest inn eller ut av dyreholdet.

Vær føre var
Det viktigste er at eiere/ryttere prøver å unngå at hestene blir syke. Det er måten de fleste driver på som gjør at sykdommene vi har sett de siste årene får den spredningen de får.

De senere årene har det blant hestene våre gått både salmonella, herpes, kverke og influensa. Det er ikke så lurt å flytte hester mye rundt, bytte bokser og utstyr, blande konkurransehester med drektige hester og «bofaste» hester – dette må vi ikke glemme.

Man vet ikke når første hest blir syk, rutinene må være der før det er noen syke hester på stallen.


Fremover vil det komme flere artikler som tar opp smittevern i praksis for heste/stalleiere på hestesport.no


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies