Hovedsamarbeidspartnere:

Koronavirus på hest

-Det viktigste er at eiere/ryttere prøver å unngå at hestene blir syke. Det er måten de fleste driver på som gjør at sykdommene vi har sett de siste årene får den spredningen de får, sier veterinær Siv Hanche-Olsen.
-Det viktigste er at eiere/ryttere prøver å unngå at hestene blir syke. Det er måten de fleste driver på som gjør at sykdommene vi har sett de siste årene får den spredningen de får, sier veterinær Siv Hanche-Olsen.
(24.02.2021) Koronavirus er blitt en sykdom norske veterinærer stadig oftere diagnostiserer hos hest. Ekvint koronavirus, ECoV, ble første gang oppdaget i USA i 1999, og til tross for at navnene klinger likt, er ikke ECoV linket til Covid-19. Disse to virusene tilhører ikke samme familien. ECoV er ikke en zoonose og kan ikke smitte fra hest til menneske.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Dreamstime.com

ECoV forekommer noe oftere i noen land, uten at det er noe tydelig mønster, deriblant i Japan. Man ser også ECoV i USA, i deler av Europa og i Midt-Østen.

Dette er ECoV
ECoV forårsaker ofte milde tarmsymptomer som diare eller også kolikk-symptomer. Andre kliniske tegn er feber, mild nedstemthet og nedsatt appetitt. Kun rundt 25 % av hestene som er smittet viser kliniske symptomer. Rundt 20 % viser tegn på kolikk.

Smitten skjer ved at hestene får i seg viruset via avføringen til en smittet hest. Hester kan utskille ECoV virus i en periode på tre til 25 dager. Noen hester kan skille ut virus i betydelig lengre perioder enn dette og også innimellom i perioder selv om de tilsynelatende er friske.
Smitte kan forekomme året rundt, men det er vanligst i vinterhalvåret.

Ekvint koronavirus smitter via munnen ved at hesten spiser eller drikker fra kilder der viruset er. De fleste hester begynner å vise symptomer 2-3 dager etter at de har blitt smittet. Omtrent samtidig begynner de å skille ut viruset i avføringen.

De aller fleste hester blir friske med generell støttebehandling hjemme. Noen hester kan trenge mer intensiv behandling ved et hestehospital.
Hvor mange hester som smittes, varierer. Skjer utbruddet i en stall, kan det ofte ta 3-4 uker før utbruddet er over. Man vet ikke hvor lenge viruset overlever i miljøet, men det er mulig at det overlever lenger når det er kaldt.

Det er sjelden at hester dør av koronainfeksjon. Dersom tilfellet blir fatalt, skyldes det som regel at hesten får blodforgiftning og sentralnervøse symptomer som en direkte følge av tarmbetennelsen.

Koronavirusinfeksjon diagnostiseres ut fra avføringsprøve fra hesten. Tester man hesten for tidlig i sykdomsforløpet, kan man få falske negative prøvesvar.

I 2010 etablerte USA et ECoV PCR overvåkingssystem. Siden da har man sett utbrudd i Japan, deler av Europa, Midt-Østen og USA. Ettersom ECoV ikke er en meldepliktig sykdom i Norge, finnes det ingen oversikt over utbredelsen av sykdom i Norge.

Forstoppelsestilfeller skyldes ikke korona eller salmonella
Koronavirus er blitt en sykdom norske veterinærer stadig oftere diagnostiserer hos hest, og da som regel i vintermånedene. I vinter har det blitt påvist koronavirus hos flere hester. Man har også sett tilfeller av forstoppelse i bakre del av tykktarmen der symptomene raskt kan forverre seg. Flere hester har dødd av dette. Denne type forstoppelse er noe man også før har sett komme i bølger og da gjerne når det er kaldere vær og gjerne hos kaldblodshester.

-Det som er uvanlig er at det nå ser ut til å være et mer akutt forløp for noen hester, det er ikke vanlig at hestene dør av dette dersom de kommer tidlig til behandling, forteller Siv Hanche-Olsen ved Veterinærhøgskolen på Ås. – Nå ser det heldigvis ut til å ha roet seg ned når det gjelder disse forstoppelsene. Foreløpig er det ikke funnet noen sikker årsak til hvorfor enkelte hester ble så dårlige at de døde, men det ser ikke ut som om hverken korona eller salmonella har vært i bildet.

Det viktigste er å unngå sykdom
Veterinæren understreker: - Det viktigste er at eiere/ryttere prøver å unngå at hestene blir syke. Det er måten de fleste driver på som gjør at sykdommene vi har sett de siste årene får den spredningen de får.
De senere årene har det blant hestene våre gått både salmonella, herpes, kverke og influensa. – Det er ikke så lurt å flytte hester mye rundt, bytte bokser og utstyr, blande konkurransehester med drektige hester og «bofaste» hester – dette må vi ikke glemme, sier veterinæren og fortsetter. – Poenget er at man vet ikke når første hest blir syk, rutinene må være der før det er noen syke hester på stallen.


Les mer om smittevern her

Fremover vil det komme flere artikler som tar opp smittevern i praksis for heste/stalleiere på hestesport.no
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies