Hovedsamarbeidspartnere:

Lettelser i idretten med begrenset virkning for ridesporten

For ridesportens del vil regjeringens lettelser innen idretten ikke gi noen større åpning for konkurranseaktivitet.
For ridesportens del vil regjeringens lettelser innen idretten ikke gi noen større åpning for konkurranseaktivitet.
(19.02.2021) Regjeringen presenterte på dagens pressekonferanse noen lettelser for idretten og idrettsarrangement. For ridesportens del vil imidlertid disse lettelsene ikke gi noen større åpning for konkurranseaktivitet.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Lettelsene innen idretten som regjeringen i dag presenterte innebærer at det åpnes for noe konkurranseaktivitet for barn og ungdom under 20 år. Denne gruppen har i en periode kunnet trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt. Fra natt til 23. februar åpnes det også for noe konkurranseaktivitet.

Innendørs vil barn og unge under 20 år kunne delta i idrettsarrangementer med deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer, det inkluderer utøvere, trenere, dommer og eventuelt noe publikum. Går arrangementet utendørs, er grensen 200 personer.
Utendørs kan barn og ungdom under 20 år som driver idretter uten nærkontakt delta i idrettsarrangement med deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

For voksne er det ingen endringer. Det anbefales fortsatt ikke organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne over 20 drive organisert trening dersom det er mulig å holde avstand. Det åpnes ikke for konkurranseaktivitet for disse.
Regjeringen meldte de ville gjøre nye vurderinger i midten av mars.

Ingen stor åpning for ridesporten
For ridesporten vil lettelsene gi små muligheter til økt konkurranseaktivitet. Med aldersbegrensningen på 20 år vil det i praksis avgrense lettelsene til å gjelde ponni-, children- og juniorklasser. Innendørsstevner vil måtte skje med deltagere fra samme kommune, med en begrensning på 50 personer. De samme alderskategoriene kan delta i utendørsstevner innen samme kommune, med maks 200 personer. Er grenen uten nærkontakt, utvides de geografiske grensene til å være idrettskrets eller region.

Lokale restriksjoner må også følges.

-Selv om vi på idrettens vegne generelt selvfølgelig er glade for enhver lille lettelse, så betyr dagens endringer i praksis lite for oss innen ridesporten. For oss var ikke dette den nyheten vi ønsket oss, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer. – Men, vi må samtidig være glade for de fordeler ridesporten har ved at den i liten grad er en kontaktsport. Sesongen 2020 var langt bedre for oss enn den var for mange andre særidretter. Nå må vi fortsette med å følge opp smitteverntiltakene og dermed bidra til at vi om forhåpentligvis ikke så lenge kan glede oss over lettelser som får større virkning for vår sport. Vi må holde ut og holde sammen, ikke miste motet, også selv om vi ikke får det som vi vil helt ennå.

Se regjeringens pressmelding av 19. februar 2021 om endringer vedrørende idrettsarrangement her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies