Hovedsamarbeidspartnere:

Bli et Rent idrettslag

-Vi oppfordrer alle rideklubber til å gjennomføre programmet Rent idrettslag. Sammen kan gjøre et godt, forebyggende arbeid for en ren sport, sier Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i NRYF.
-Vi oppfordrer alle rideklubber til å gjennomføre programmet Rent idrettslag. Sammen kan gjøre et godt, forebyggende arbeid for en ren sport, sier Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i NRYF.
(05.02.2021) Antidoping er et viktig tema for alle – også for klubbene. Med verktøyet Rent idrettslag kan du og din rideklubb enkelt sette temaet på agendaen.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Antidoping er noe som gjelder alle som er en del av idretten – helt uavhengig av hvilken idrett man driver med. Rent Idrettslag er et program fra Antidoping Norge – med Norges Idrettsforbund som samarbeidspartner. «Rent idrettslag» er et webbasert verktøy som gir klubbene en god mulighet til å sette opp mål og tiltak for sitt forebyggende arbeid. På en enkel og oversiktlig måte får man både informasjon om temaet og blir rustet til å jobbe forebyggende.

Programmet kort forklart
Via nettsiden Rentidrettslag.no navigerer man  seg gjennom programmet som tar 1-2 timer å gjennomføre. Det er anbefalt at man samler styret, gjerne tar med noen sentrale trenere, støttepersonell og også noen utøverrepresentanter i forkant av at man registrerer klubben og går igang. Det ligger som en del av det å bli Rent idrettslag at man oppnevner en antidopingansvarlig i klubben.

En sentral del av programmet er diskusjonsdelen. Diskusjonen kan man gjøre i plenum eller man kan dele i grupper. Eksempler på diskusjonstemaer er kunnskapsnivå, hvilke holdninger klubben har, hvordan man kommuniserer disse ut. I sum vil diskusjonen være grunnlag for tiltak i en handlingsplan. Programmet gir selv en rekke eksempler på tiltak som man kan velge fra. Det kan for eksempel være å arrangere foredrag ved foredragsholdere fra Antidoping Norge, gjøre «Antidopingpraten», ha Rent idrettslag-logo på klubbtøy og så videre. I programmet forklares tiltakene nærmere slik at de vil være enkle å gjennomføre for klubben. Man må velge to tiltak – og kan selvsagt velge flere. Det er også mulig å finne på egne tiltak.

I programmet må klubben signere en erklæring som er felles for alle rene idrettslag.

Etter gjennomført program er man sertifisert som «Rent idrettslag». Denne sertifiseringen gjelder for 2 år av gangen. Klubben får et sertifiseringsbevis som man kan printe ut. Som sertifisert får man tilgang til flere ressurser, deriblant «Antidopingpraten». For å bli re-sertifisert, må man ha gjennomført tiltakene man har valgt ut.

Oppfordrer alle rideklubber

-Å gjennomføre «Rent idrettslag» er et av kriteriene for at klubber som gjennomgår vårt Klubbsatsingsprogram skal godkjennes som Aktiv-, Satsings- eller Veiviserklubb, og det ligger også i vår re-godkjenningsprosess at klubbene må gjennomføre programmet, innleder Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonsleder i NRYF.

Hun vil likevel understreke at «Rent idrettslag»-programmet er noe alle klubber burde gå gjennom.
– Det er for det første et veldig viktig tema. I tillegg er gratis og enkelt, det er rett og slett en veldig god mulighet til å både tilegne seg informasjon og til å spre den videre. Det er slik vi sammen kan gjøre et godt, forebyggende arbeid for en ren sport.

Hittil står det 24 rideklubber på listen over sertifiserte idrettslag.
-Her er det plass til mange flere, og vi vil oppfordre alle rideklubber til å gjennomføre programmet. Det er jo webbasert og kan fint gjennomføres uten at man møtes fysisk også. Akkurat nå er vi inne i en tid der vi kjenner på at det er mange ting vi ikke får gjort, det er stille på stevnefronten og skjer lite – så hvorfor ikke bruke denne muligheten til å fokusere på noe som er veldig viktig for alle, oppfordrer Tine.

Se mer om Rent idrettslag her

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies