Hovedsamarbeidspartnere:

Dette er utvalget

Utvalget som skal utarbeide utfyllende retningslinjer for hvordan man skal håndtere personer som er straffedømt og/eller utelukket fra idretten er nå satt og skal ha sitt første møte kommende uke.
Utvalget som skal utarbeide utfyllende retningslinjer for hvordan man skal håndtere personer som er straffedømt og/eller utelukket fra idretten er nå satt og skal ha sitt første møte kommende uke.
(15.01.2021) Forbundsstyret i Norges Rytterforbund vedtok i desember å nedsette et utvalg for å utfylle det eksisterende idrettslige regelverket når det gjelder seksuell trakassering og overgrep. Selv om idretten i en årrekke har hatt et grundig utarbeidet regelverk på området, er det likevel noen områder der det i praksis viser seg at er et behov for kompletterende retningslinjer for hvordan man skal håndtere personer som er straffedømt og/eller utelukket fra idretten. Utvalget er nå satt, og i neste uke skal de ha sitt første møte.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Medieoppslag høsten 2020 har tydeliggjort at det eksisterende regelverket innen idretten når det gjelder seksuell trakassering og overgrep trenger å utfylles med retningslinjer for hvordan enkeltpersoner, rideklubber, trenere og arrangører tilknyttet NRYF skal forholde seg til domfelte og/eller utestengte personer. Manglende retningslinjer sammen med tilfeller av dårlig skjønn, har gitt uheldige håndteringer av personer som er straffedømt og/eller utelukket fra idretten.

-Det må etableres noen kjøreregler som overfor medlemmene, foresatte, heste-eiere og samfunnet for øvrig viser at vi handler og ikke lenger vil akseptere bagatellisering eller ansvarsfraskrivelse overfor personer som er dømt i rettssystemet eller utestengt fra idretten. Samtidig skal etablering av kjøreregler gi våre tillitsvalgte den tryggheten de trenger for at de tar de rette avgjørelsene. Vi må også bli klarere overfor private aktører og private rideskoler når det gjelder holdninger overfor utestengte personer, sier president i NRYF, Tore Sannum.

Utvalget
På bakgrunn av dette gjorde forbundsstyret et vedtak om å nedsette en gruppe som skal utvikle disse retningslinjene. Gruppen er bredt sammensatt og favner hele sporten. Gruppen består av

• Tore Sannum, President NRYF, Drøbak Rideklubb
• Ingvild Østli, Visepresident, Hedemarken Rideklubb
• Terje Rogne, medlem NRYF forbundsstyret, Drammen og Omegn Rideklubb
• Marianne Skille, varamedlem NRYF forbundsstyret, Østmarka Rytterklubb
• Anita Sandberg, leder av Oslo og Akershus rytterkrets (OARK), Follo Hestesportsklubb
• Unni Henriksbø, leder av sportsutvalg dressur, Vestre Bærum Rideklubb
• Sissel Røinås, leder av sportsutvalg feltritt, Vennesla Rytterforening
• Thea K. Backe Jansen, leder av sportsutvalg sprang, Moss og Omegn Hestesportklubb
• Hildegunn Skulstad, leder av sportsutvalg distanse, Gyland Hestesportlag
• Kaia Hegre, leder av Ungdomskomiteen og medlem av forbundsstyret, Sandnes og Jæren Rideklubb
• Mikael Kolind, landslagsleder sprang
• Pether Markne, landslagsleder dressur
• Johan Sebastian Gulliksen, utøver sprang, Drammen og Omegn Rideklubb
• Louise Almlund Løkken, utøver dressur, Oppdal Hestesportsklubb
• Torunn Knævelsrud, leder av Teknisk Komité reglement (TKr), Hedemarken Rideklubb
• Maria Housken, medlem av lovkomiteen, Kolnes Rytterklubb

Utvalget ledes av presidenten, med generalsekretær og sportssjef som sekretariat.
Arbeidet med retningslinjene vil by på spørsmål som er innenfor mange ulike fagfelt, og gruppen vil da benytte seg av annen faglig bistand underveis i arbeidet. Det vil også være aktuelt å konsultere andre interne i NRYF. NIF knyttes til arbeidet på egnet måte for faglig og juridisk bistand, samt for å sikre at NRYFs arbeid mot seksuell trakassering og overgrep gjøres innenfor rammen av idrettens retningslinjer.


Arbeidsoppgavene

Gruppens arbeid skal omfatte følgende områder og arbeidsoppgaver:
• Tiltak i forhold til holdningsskapende arbeid både i egen organisasjon og overfor private selskaper som har samarbeid med et organisasjonsledd i NRYF eller som tilbyr tjenester som medlemmer av NRYF benytter seg av.
• Utarbeide regelverk for arrangører vedrørende samarbeidspartnere, sponsorer og deltakere.
• Utarbeide regelverk for utøvere, både bredden og de som er aktuelle for representasjon, samt trenere.
• Klargjøre klubbenes (idrettslagenes) forpliktelser i forhold til ovennevnte.

Fremdrift
Utvalgets arbeid skal resultere i en rapport som oversendes forbundsstyret mars 2021 som inneholder overnevnte oppgaver. I tillegg kan utvalget foreslå tiltak som bør vurderes/iverksettes innenfor andre områder hvor utvalget ser et behov - det være seg lovendringer, ytterligere veiledere/retningslinjer, etc. Utvalget bes også om å foreslå en erklæring som alle som ønsker å ta avstand fra en ukultur vi har sett eksempler på i det siste kan stille seg bak.
Utvalget har sitt første innledende møte over TEAMS mandag 18. januar.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies