Hovedsamarbeidspartnere:

Hva er toppidrett i ridning?

NRYFs definisjon av toppidrett er tuftet på Olympiatoppens definisjon, og det er et fåtall utøvere som kommer inn under definisjonen.
NRYFs definisjon av toppidrett er tuftet på Olympiatoppens definisjon, og det er et fåtall utøvere som kommer inn under definisjonen.
(11.01.2021) I norsk idrett er det et markant skille mellom generell konkurranseidrett og toppidrett. NRYFs definisjon av toppidrett er tuftet på Olympiatoppens definisjon, og det er et fåtall utøvere som kommer inn under definisjonen.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Det er fort å tenke slik at det å drive konkurranseidrett på nasjonalt og regionalt nivå er det samme som toppidrett, men dette er ikke tilfelle. Som en del av sin strategiplan har Norges idrettsforbund ønsket at hvert særforbund skal utarbeide sin egen definisjon på toppidrett ut fra grenens egenart. NRYFs definisjon er basert på Olympiatoppens definisjon og ble vedtatt av Forbundsstyret høsten 2020.

Ryttersportens definisjon av toppidrett
Definisjonen som forbundsstyret vedtok lyder som følger:
«Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i sin gren, som fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan føre til, internasjonalt toppnivå. Ridning er for utøveren en hovedbeskjeftigelse.»
Det er svært få utøvere som kommer inn under denne toppidrettsdefinisjonen. Det vil først og fremst være landslagsutøvere på seniornivå.

Morgendagens toppidrettsutøvere
Samtidig omfatter idrettens ansvar også å legge forholdene til rette for de utøverne som kan kalles «morgendagens toppidrettsutøvere». For NRYF er det aldersbestemte landslagsryttere på U-25, unge rytter og eventuelt juniornivå.
Definisjonen som forbundsstyret vedtok vedrørende denne gruppen lyder som følger: «De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.»

Det som ligger i definisjonen
For å falle innunder definisjonen som toppidrettsutøver innen ridning, må man konkurrere som senior. En toppidrettsutøver er en utøver som er på nivå med de beste seniorene i verden, en som kan representere Norge i mesterskap som VM og EM.

-Utøveren må altså også ha en eller flere hester som er på dette nivået, og det nivået man da snakker om er 4* og 5*-stjerners nivå. De som er på landslaget eller på en satsingsgruppe på seniornivå, de er på dette nivået eller vil være der innen et kort tidsperspektiv. At man rir internasjonalt er ikke nok for at man skal kunne defineres som toppidrettsutøver, man må altså ri på et mesterskapsnivå for senior, sier Nina Johnsen, sportssjef i NRYF.

Videre er det et krav at grenen er «utøverens hovedbeskjeftigelse». – Alle i hestesporten vet at det å holde på med hest er svært tidkrevende – det begynner med morgenfôringen og dagen er først over når lyset i stallen slukkes om kvelden. Men det at man vier hoveddelen av dagen til hestene og sporten eller har hest som næring, betyr ikke at man er en toppidrettsutøver. Man må være en idrettsutøver 24/7 i alt man gjør og tenker, leve og trene totalt etter de normene Olympiatoppen setter – og tillegg til at man er på seniormesterskapsnivå. Så ja, definisjonen av en toppidrettsutøver er snever, vi har få utøvere på det nivået. Men denne definisjonen er satt og den er et helt nødvendig utgangspunkt for det arbeidet som gjøres for sporten, sier sportssjefen.

-Vår definisjon favner kun utøvere på seniornivå, fastslår Nina. – Samtidig har vi mange unge, flotte talenter som jobber målbevisst og strukturert i tråd med utviklingstrappen, unge talenter som er på vei. Men de er ikke innenfor denne definisjonen som toppidrettsutøver – ennå. De er derimot morgendagens toppidrettsutøvere og har potensiale til å falle inn under toppidrettsdefinisjonen en dag.


Definisjonen er tuftet på Olympiatoppens definisjon
-Selve begrepet «toppidrett» er i dag blitt et vidt begrep som brukes på mange måter i samfunnet, men den definisjonen som Olympiatoppen og dermed også vi har, er en snever definisjon, fastslår Nina. – Samfunnets varierte bruk av begrepet skaper selvsagt litt forvirring, men som særforbund er det den snevre definisjonen som gjelder.

Olympiatoppen har støtteordninger som skal bidra til å gi forutsetninger for at de beste norske utøverne utvikler seg til å bli best i verden. Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, de har det helhetlige ansvaret for resultatene i norsk toppidrett. Det er også de som har gjennomføringsansvaret for Norges deltakelse i de olympiske leker og Paralympics.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies