Hovedsamarbeidspartnere:

Nye krefter i sprangledelsen

For de yngre sprangrytterne tar nye krefter over i landslagsledelsen. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
For de yngre sprangrytterne tar nye krefter over i landslagsledelsen. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(06.01.2021) Et nytt stevneår ligger foran oss, og for de yngre sprangrytterne tar nye krefter over i landslagsledelsen. Vi presenterer de nye landslagslederne for aldersbestemte grupper i sprang.
Solveig Fotland Newermann er ny landslagsleder for ponni og children sammen med Tom Vidar Leren Gjeldnes. Solveig blir kontaktperson mot ponni.
Solveig Fotland Newermann er ny landslagsleder for ponni og children sammen med Tom Vidar Leren Gjeldnes. Solveig blir kontaktperson mot ponni.
Tom Vidar Leren Gjeldnes er ny landslagsleder for ponni og children sammen med Solveig Fotland Newermann. Han blir kontaktperson mot children.
Tom Vidar Leren Gjeldnes er ny landslagsleder for ponni og children sammen med Solveig Fotland Newermann. Han blir kontaktperson mot children.
Tony André Hansen blir ny landslagsleder for junior og unge ryttere.
Tony André Hansen blir ny landslagsleder for junior og unge ryttere.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Privat

-Det er en glede å presentere de nye landslagslederne, innleder sportssjef i NRYF, Nina Johnsen. – Vi har fått på plass et fint sammensatt team som skal jobbe med våre yngre ryttere. De nye landslagslederne har ulik erfaringsbakgrunn og bred kompetanse. Dette er også nye, unge ledere som vil være med på å utvikle rytterne, skape samhold og prestasjoner i gruppene.

Deler på oppgavene
Solveig Fotland Newermann (26) og Tom Vidar Leren Gjeldnes (35) skal sammen overta som landslagsledere for ponni og children. Begge to har vært med i gruppene som trainee i et par år. De vil samarbeide om gruppene, men Solveig blir kontaktperson mot ponni og Tom Vidar mot children.
-De har et godt grunnlag for det ansvaret som de nå påtar seg. De kjenner oppgavene de går til, de har opparbeidet seg mye erfaring. De har også dannet seg et bilde av hva de ønsker å videreutvikle – og hvordan de vil gjøre det, sier sportssjefen.

Både Solveig og Tom Vidar har trenerutdanning. De har også begge erfaring fra konkurransebanene, helt fra ponniklasser til 5*, de har ridd mesterskap og i sitt øvrige virke jobber de begge mye med unge utøvere og undervisning.

-Deres ansvar er å tilrettelegge for sportslig utvikling, for kompetanseheving og for samhold samt gjøre uttak til mesterskap og internasjonal deltagelse der det kreves, sier Nina.

Bred erfaring
Ny landslagsleder for junior og unge ryttere blir Tony André Hansen (42). Tony er utdannet trener 2 og har vært aktiv i sporten i 30 år. Han tok som ung rytter et valg om å gå for sporten, og var en av de første elevene ved NTG og den første toppidrettslinjen innen hest i Norge. Han har tatt flere hester opp til internasjonalt nivå, og med sine prestasjoner i sporten var han fast på NRYFs landslag senior i mange år. Tony har representert Norge i flere mesterskap og nasjonshoppinger og stått for mange flotte prestasjoner.

Gjennom sin rytterkarriere har han skaffet seg kompetanse, nettverk og erfaring både på godt og vondt.
Tony har gjennom en årrekke nå virket som trener for flere utøvere som har vist stor sportslig fremgang, hans elever har representert Norge og tatt medaljer både i nordisk og europamesterskap. Han har også sittet i sportsutvalget sprang.

-Tony har et dypt engasjement for hestene og for sporten. Han har på bakgrunn av sin brede erfaring klare tanker og en plan i forhold til de utfordringer og tiltak han ønsker å jobbe med i sporten, fastslår sportssjefen.


Et helhetlig system
Arbeidet med de yngre rytterne inngår i et helhetlig system. Hele landslagstroppen samles jevnlig for å legge et så optimalt grunnlag som mulig for gode løsninger og for langsiktighet.

- Landslagstroppen i sprang har ukentlige møter i samarbeid med leder for senior, Mikael Kolind, blant annet når endringer i landslagsgrupper, uttak til mesterskap og internasjonal representasjon gjøres, forteller sportssjefen. – Det er viktig å bruke den erfaring og kompetanse vi har bredt og med det også tenke langsiktig på vegne av sporten.

Sportssjefen gleder seg til veien videre. - Vi glade for at vi har gode krefter å hente i sporten vår, krefter som vil kunne møte de unge rytterne der de er og som vil være med på å utvikle sporten videre. Vi ser med spenning frem mot den kommende sesongen, og håper at den vil gi våre ryttere gode muligheter til å vokse sportslig og prestere på konkurransebanene.


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies