Hovedsamarbeidspartnere:

Hva er kverke?

Noen hester kan bli veldig syke av kverkebakterien, mens andre hester kun får milde tegn på sykdommen. (Foto: Jez Timms)
Noen hester kan bli veldig syke av kverkebakterien, mens andre hester kun får milde tegn på sykdommen. (Foto: Jez Timms)
(06.01.2021) Kverke er en svært smittsom luftveisinfeksjon forårsaket av en bakterie som kalles Streptococcus equi ssp equi.
Tekst: Veterinær Marianne Øverlie, Bjerke Dyrehospital

Bakterien smitter gjennom direkte kontakt mellom hester eller indirekte via for eksempel stallinnredning eller utstyr. Smittede hester kan skille ut bakterier også i inkubasjonsperioden, som er tiden fra hesten blir smittet til den viser symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er vanligvis 3-14 dager. Hesten kan bli nedstemt, få neseflod og feber. Lymfeknuter under underkjeven kan bli forstørret. Hesten kan få problemer med å svelge og puste fordi lymfeknutene i svelget blir store.

Noen hester kan bli veldig syke av kverkebakterien, mens andre hester kun får milde tegn på sykdommen. Noen hester utvikler ingen symptomer og forblir friske selv om de er smittet av bakterien. Dette kalles ”friske” smittebærere og disse hestene kan spre bakterien videre i lang tid. Hester kan også bli kroniske smittebærere etter at det akutte stadiet av sykdommen er over. Det forekommer også alvorligere komplikasjoner etter kverke, men dette skjer heldigvis ikke så ofte.

Hvis man mistenker at en hest kan være smittet med kverke eller har lignende symptomer, er det viktig å ta kontakt med veterinær. Hesten bør isoleres fra resten av stallen og få personer bør håndtere hesten for å redusere risikoen for at smitten spres til andre hester før veterinæren kommer. Man må også holde alt utstyr separat. Kverke er en "B-sykdom" og det betyr at veterinæren må varsle Mattilsynet ved mistanke om sykdommen. Da vil Mattilsynet legge en plan for prøvetakning, smittehåndtering og smitteforebygging. Et eksempel på dette er at stallen blir satt i karantene. Dette innebærer at ingen hester skal komme til eller forlate stallen. Det skal også gjøres daglige temperaturmålinger av de andre hestene for å fange opp smitte raskt.

Behandlingen består i å gi hesten hvile og støttende behandling med betennelsesdempende. Noen ganger er det også nødvendig å behandle forstørrede lymfeknuter og spyle hestens luftsekker. I enkelte tilfeller må hesten ha antibiotika, men dette må vurderes av din veterinær.

Hvis en stall blir satt i karantene kan dette oppleves som svært frustrerende som hesteeier/rytter/trener, og noen oppfatter regelverket som unødvendig strengt. I mange andre land er kverke en utbredt sykdom og er et stort problem. Dette er en situasjon vi ikke ønsker i Norge, og restriksjonene vi har bidrar til å opprettholde den lave forekomsten av sykdommen.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies