Hovedsamarbeidspartnere:

Ferske endringer i Forbuds-og karenstidslisten

Blant årets endringer er en endring i karenstiden for vaksinering  fra 96 timer til minimum 5 dager.
Blant årets endringer er en endring i karenstiden for vaksinering fra 96 timer til minimum 5 dager.
(04.01.2021) DNTs Forbuds- og karenstidslite er revidert med endringer gjeldene fra 1. januar 2021. Denne listen gjelder den nasjonale ryttersporten i Norge. Blant årets endringer er et helt nytt avsnitt, innføring av karenstider på nye legemidler, endringer i karenstider for enkelte legemidler og behandlinger samt en presisering av regelverket.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Grunnlaget for årets endringer ble gjort i forbindelse med NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) møte i november. Endringene trådte i kraft per 1. januar 2021. Det er viktig å ta med seg at endringer i Forbuds - og karenstidslisten kan revideres flere ganger i løpet av året. Dette må man som utøver eller ansvarlig person følge med på kontinuerlig.

Gir minimumslengde på konkurranseforbud
Innføringen av et helt nytt avsnitt, del C, er den største endringen på listen. I del C finner man en angivelse av minimumslengde for konkurranseforbud som vil bli ilagt hesten ved bruk av ulike forbudte stoffer og behandlingsmetoder.

Ved brudd på Antidopingreglementets § 3, er hovedregelen at det gis minimum 3 måneders konkurranseforbud for hesten dersom regelbruddet gjelder karenstidsbelagte stoffer eller metoder. Dersom regelbruddet gjelder forbudte stoffer og metoder, er hovedregelen at det gis minimum 6 måneders konkurranseforbud, jfr § 16. Disse hovedreglene er uendret.

Forbudslisten omfatter imidlertid mange forskjellige stoffer og metoder som har ulik påvirkning på hesten. Dette har gjort at man har sett et behov for også å differensiere bestemmelsene om minimumslengde for konkurranseforbudet som blir ilagt hesten.

Bruk av stoffer/metoder på forbudslisten er totalforbudt

Enhver utøver må sette seg godt inn i reglementet og forstå hva det betyr at et stoff/metode står på enten karenstidslisten (som også kalles B-listen) og forbudslisten (som også kalles A-listen).

Er stoffet/metoden på forbudslisten, er det totalforbudt å bruke. Enhver bruk av slike stoffer eller metoder er forbundet med et straffeansvar for hestens ansvarlige trener, eier eller annen person omfattet av Antidopingreglementet. Av den grunn er det svært viktig å skille mellom et konkurranseforbud for hesten og karenstider som oppgis for substanser og behandlingsmetoder i karenstidslisten (B-listen).


Nye og endrede karenstider for legemidler
Ciclesonid, en ny godkent kortisonsubstans for hest med astma, og som administreres ved hjelp av en spesiell inhalator (Aservo EquiHaler), har fått en karenstid på minimum 14 dager.

Hyposensibilisering (allergen immunterapi) for behandling av hest med allergi har nå fått en karenstid på minimum 7 dager (mot tidligere 96 timer).

Alle vaksinasjoner har fått en karenstid på minimum 5 dager (mot tidligere 96 timer)

Ny karenstid for behandlingsmetode
Kirurgisk kastrasjon av hingst har fått en karenstid på minimum 30 dager.


DNTs Forbuds- og karenstidsliste finner du her.

Kilde: Det norske Travselskap

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies