Hovedsamarbeidspartnere:

2021 - et spennende forskningsår

Stiftelsen Hästforskning har bevilget midler til oppstart av syv nye forskningsprosjekter med oppstart i 2021.
Stiftelsen Hästforskning har bevilget midler til oppstart av syv nye forskningsprosjekter med oppstart i 2021.
(29.12.2020) Stiftelsen Hästforskning har bevilget midler til syv nye forskningsprosjekter som har oppstart i 2021. Fire av disse er svenske prosjekter, tre av dem er samarbeidprosjekter mellom Norge og Sverige.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

To prosjekter omhandler tarmparasitter. I det ene prosjektet skal det utvikles en ny vaksine, i det andre prosjektet skal det forskes på nye metoder for kontroll og overvåking av resistente parasitter.

Ytterligere tre prosjekter er innenfor veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap. Det skal forskes på ny diagnostisering av virusinfeksjoner, «wobbler-syndrom» hos unghester og tøyle- og tømmetrykk hos travhester.

Et annet forskingsprosjekt det er bevilget penger til har som mål å utdype forståelsen for hvordan hestenæringens økonomiske betydning kan beskrives og visualiseres på mikronivå, ved hjelp av forbruk- og produksjonsdata for både Sverige og Norge.

Det siste prosjektet på listen handler om instruksjonene ridelæreren gir til sine elever. Dette skal gi ny kunnskap om pedagogikk og opplæring.
-Som alltid har det vært en tøff jobb for vurderingsgruppene å velge ut prosjekter fra alle de gode søknadene, og vi er ekstra glade for at vi i år har fått inn så mange bra samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Alle de utvalgte prosjektene kommer til å ha stor betydning i begge landene, sier Mia Adler Westhold, vikarierende forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

For mer informasjon, se Stiftelsen Hästforskning

Kilde: Norsk Hestesenter – nhest.no
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/