Hovedsamarbeidspartnere:

Trygg på trening i samarbeid med Redd Barna

Kursopplegget
Kursopplegget "Trygg på trening" er beregnet ferdig tilpasset ryttersporten innen andre kvartal 2021.
(28.12.2020) Norges idrettsforbund har i år inngått et samarbeid med Redd Barna om kursopplegget «Trygg på trening». Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn. Arbeidet med å lage et tilpasset kursopplegg for ryttersporten er i gang.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Redd Barna har i samarbeid med Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund utviklet «Trygg på trening» som et forebyggende verktøy for voksne, og Gjensidigestiftelsen har bidratt økonomisk for å gjøre verktøyet tilgjengelig for norsk idrett. «Trygg på trening» innebærer et kursopplegg for idrettslagene. Trenere og frivillige i klubben får økt kunnskap hva seksuelle overgrep er, hva man kan gjøre om man er bekymret for et barn og hvordan forebygge seksuelle overgrep i egen klubb – kurset skal bidra til at idrettsklubbene blir trygge for barn.

Tilpasser kursopplegget ryttersporten
Innen idretten var Norges Fotballforbund første forbund som fikk tilpasset kursopplegg. I løpet av 2020 har kursopplegg blitt utviklet for Norges svømmeforbund, Norges basketballforbund, Norges Gymnastikk og Turnforbund og Norges kampsportforbund. I høst har dette arbeidet blitt påbegynt for Norges Rytterforbund. NRYF har inngått avtale med Redd Barna om et skreddersydd opplegg for ryttersporten.

-Risikoen for seksuelle overgrep reduseres i de idrettsmiljøene der temaet tas alvorlig. Det er nok ofte slik at man i en klubb tenker at «slikt skjer ikke hos oss». Dette handler neppe om motvilje mot å ta dette alvorlig, men mer om uvitenhet, lite erfaring og det at dette er et ordentlig ubehagelig tema. Men overgrep og trakassering skjer i idretten også, og dette er ting som man i en klubb må ta alvorlig. Noe av de viktigste vi kan gjøre er å snakke om det, innleder Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i NRYF.

-Med kursopplegget «Trygg på trening» får man verktøy i forhold til hva man skal gjøre dersom man har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep, hva man skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og ber om hjelp og hva man som klubb kan gjøre for å sikre at barn er trygge på trening. Kursopplegget innebærer blant annet at det lages etiske retningslinjer for klubben samt en beredskapsplan for forebygging og håndtering.

Vil gjøre kursopplegget tilgjengelig også for den private delen av ryttersporten
Tine fortsetter: - Vi er svært glade for at dette har blitt tilgjengeliggjort for idretten, opplegget er svært godt utarbeidet av dyktige fagfolk. Med den spesialtilpasningen som gjøres til hver enkelt idrett, blir det lettere å implementere det i driften av rideklubbene våre. Vi ønsker at så mange klubber som mulig vil ta dette verktøyet i bruk, og vi kommer også til å gjøre det til en del i vårt klubbutviklingsarbeid.

En stor del av hestesporten er privat og går dermed ikke inn under NRYFs paraply, men NRYF ønsker at dette verktøyet skal komme flere til gode.

– Overgrep skjer i alle miljøer, dette kursopplegget er like viktig overalt. Derfor vil opplegget ligge tilgjengelig på våre hjemmesider slik at også rideskoler og andre private som ikke er medlem i Norges Rytterforbund kan ta i bruk verktøyet.

Målet er at verktøyet skal være klart til å tas i bruk innen andre kvartal i 2021.
-Det praktiske arbeidet begynner på nyåret, og målsettingen er å få gjort en del grovarbeid i løpet av januar slik at det forhåpentligvis kan være ferdigstilt innen begynnelsen av mars, sier Tine.

Les mer om idrett/seksuell trakassering og overgrep her

Rettleier for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep

NIFs tiltak mot seksuell trakassering overgrep i idretten. Disse tiltakene gjelder alle særforbund:

2000 – Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
2009 – Innføring av politiattestordning i hele norsk idrett
2011 – Egen ressurs for å følge opp henvendelser om overgrep i norsk idrett
2013 – Fem kortfilmer som illustrerer risikotilfellene
2017 – Retningslinjer for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep
2020 – Samarbeid om «Trygg på trening» med Redd Barna
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/