Hovedsamarbeidspartnere:
#STOPP

Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering

Norsk idrett står sammen og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Norsk idrett står sammen og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(03.12.2020) Norsk idrett står sammen og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre idrettens klare standpunkt har Norges Idrettsforbund laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater.
-Vi håper #STOPP materiellet bidrar til en massiv mobilisering fra utøvere, trenere, foreldre, idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund, sier idrettspresident Berit Kjøll. (Foto: Scanpix)
-Vi håper #STOPP materiellet bidrar til en massiv mobilisering fra utøvere, trenere, foreldre, idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund, sier idrettspresident Berit Kjøll. (Foto: Scanpix)
-Jeg håper alle ledd innen vår sport tar til seg dette initiativet  og følger den opp i hverdagen. Sammen gjør vi sporten vår trygg og god for alle, sier NRYFs generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. (Foto: Trine Meiningen)
-Jeg håper alle ledd innen vår sport tar til seg dette initiativet og følger den opp i hverdagen. Sammen gjør vi sporten vår trygg og god for alle, sier NRYFs generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. (Foto: Trine Meiningen)
Tekst: Geir Owe Fredheim (NIF), Rebecca Ballestad-Mender (NRYF)

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-konseptet og laste ned digitale trykk som kan brukes på alle digitale flater, inkludert i sosiale medier. Norges idrettsforbund tilbyr også gratis utlån av trykt materiell for arenadressing, som skal bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt mot alle former for diskriminering ved gjennomføring av våre arrangementer.

Viktig å markere et tydelig standpunkt
– Norsk Toppfotball har vist vei gjennom sin «STOPP rasismen»-kampanje i toppfotballen. Nå er tiden moden for å ta stafettpinnen videre og iverksette vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering i hele idrettsorganisasjonen. Vi håper materiellet bidrar til en massiv mobilisering fra utøvere, trenere, foreldre, idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag. Da er det holdningsskapende arbeidet som foregår ute i klubber og lag, det aller viktigste. Med #STOPP-konseptet kan vi alle bidra til å markere vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering, sier Kjøll.

Vi skaper de gode holdningene sammen
Norges Rytterforbund støtter opp om NIFs initiativ, og synliggjør dette på alle våre flater. Budskapet er viktig, på tvers av alle idretter.
-I idretten skal det være trygt og godt å være for alle, fastslår generalsekretær i NRYF Beate Heieren Hundhammer. – Vi er mange i sporten vår, som utøvere, trenere, foreldre, frivillige eller teknisk personell – alle sammen må jobbe for dette hver eneste dag. Det er viktig å jobbe forebyggende, og det er sammen vi klarer å skape de gode holdningene. I en hektisk hverdag er det mye å tenke på, men dette er like viktig som å løfte bommer eller steke vafler. Det er et viktig initiativ NIF har tatt, det er et  initiativ som favner bredt. Dette retter seg ikke bare mot rasisme, men alle former for trakassering, overgrep eller vold. NIF gir oss alle noen lett tilgjengelige verktøy for å skape gode holdninger og for å forebygge handlinger som ikke hører hjemme i idretten. Jeg håper alle ledd innen vår sport tar til seg dette initiativet og følger det opp i hverdagen. Sammen gjør vi sporten vår trygg og god for alle!

#STOPP materiale tilgjengelig for alle
Alle NIFs redaksjonelle flater kles fra 1. desember med #STOPP-kampanjebannere – med en oppfordring til særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag om å gjøre det samme. Det inkluderer bannere i ulike formater på nettsider og nyhetsbrev og aktuelle bakgrunnsbilder til bruk i sosiale medier, som Facebook, Instagram og Twitter.

NIF har også produsert trykt materiell som beachflagg, bannere, rollups, skilt og duker til gulvflater med #STOPP-budskap, som vil lånes ut gratis til alle særforbund.

#STOPP-materiellet vil være et overordnet rammeverk for å synliggjøre idrettens tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering. Samtidig er det viktig at idrettsorganisasjonens systematiske arbeid mot diskriminering og utenforskap styrkes i tiden fremover.

Aktuelle temasider mot diskriminering i norsk idrett:

Seksuell trakassering og overgrep
Vold og trusler
Rasisme og andre former for diskriminering

Her kan du finne digitalt #STOPP materiell for nedlasting
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies