Hovedsamarbeidspartnere:

Jobber for aksept, likeverd og rettferdighet for pararytterne

-Vi jobber både når det gjelder pararytterens tilbud og rettigheter, men også med å sette fokus på rekruttering til sporten, forteller NRYFs president Tore Sannum som er med i EEFs utvalg for pararyttere.(Illustrasjonsfoto: FEI/Liz Gregg)
-Vi jobber både når det gjelder pararytterens tilbud og rettigheter, men også med å sette fokus på rekruttering til sporten, forteller NRYFs president Tore Sannum som er med i EEFs utvalg for pararyttere.(Illustrasjonsfoto: FEI/Liz Gregg)
(10.11.2020) For et år siden ble det enstemmig vedtatt at det internasjonale rytterforbundets (FEI) regler om goder som transport, overnatting og bespisning ved mesterskap også skal gjelde para-rytterne. Pararytter-utvalget i det europeiske rytterforbundet EEF har fortsatt med arbeidet for likeverd og rettferdighet for pararytterne på internasjonalt nivå, og som medlem i dette utvalget har NRYFs president Tore Sannum tatt med seg mål og visjoner fra vårt eget nasjonale forbund.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

-Den viktigste oppgaven for dette utvalget i EEF er å arbeide for aksept, likeverd og rettferdighet for pararytterne. Hestesporten er den eneste idretten som er til for alle – absolutt alle, på alle nivåer. For oss som bor i denne delen av verden har vi kommet langt i dette arbeidet, men det er fortsatt en lang vei å gå, ikke minst internasjonalt, sier presidenten.

Veien videre
Regelendringen som ble vedtatt ved FEIs generalforsamling var første steg på en viktig vei mot likeverd og likestilling internasjonalt. Nå jobbes det videre.
-Vi arbeider også for at arrangører av internasjonale stevner skal koordinere tilbudet for para-rytterne, slik at det legges opp til stevner uten for stor geografisk spredning eller for stor spredning i tid. På denne måten kan pararytterne legge opp til reiser som ikke strekker seg for langt i tid. Vi ser også på utvikling av pararidning i andre grener for å styrke mangfoldet.

Inn i dette arbeidet har Tore Sannum tatt med seg mål og visjoner fra vårt nasjonale forbund.
-I Norges Rytterforbunds langtidsplan (Rytterpolitisk dokument - RPD) er rekruttering, bredde og lavterskel-tilbud viktige elementer. NRYF har også som visjon at ryttersporten skal være for alle, absolutt alle. Forbundsstyret er veldig opptatt av breddeidretten, og har de siste to årene arbeidet for å påvirke resten av de europeiske landene i dette arbeidet. Vi jobber både når det gjelder pararytterens tilbud og rettigheter, men også med å sette fokus på rekruttering til sporten, forteller presidenten.

Generalforsamling i FEI neste i kalenderen
Neste store i kalenderen for det internasjonale samarbeidet er generalforsamlingen i FEI i slutten av november. Koronapandemien innebærer naturlig nok at også dette møtet vil avholdes digitalt. Opprinnelig var planen at møtet skulle avholdes i Johannesburg, Sør-Afrika.

-Det er godt at vi har den digitale muligheten i tider som dette, men virtuelle sammenkomster er ikke det samme som fysiske, sier Tore. - Digitale møter med så mange deltakere blir dessverre av dårligere kvalitet, da de gode diskusjonene og særmøtene uteblir. Mange saker løses i små møter eller over en kaffekopp, og denne viktige dimensjonen forsvinner når alt er digitalt. Men det er viktig å gjøre så godt vi kan med de mulighetene vi har nå. Så får vi håpe at det snart kommer tider der pandemien ikke lenger legger slike begrensninger på oss. At vi alle står sammen – på avstand - og tar vårt felles ansvar for folkehelsen er grunnleggende viktig for at vi skal komme oss så fort som mulig tilbake til en normal igjen, der verden blir et tryggere sted igjen og der den sporten vi alle er så glad i kan få fortsette mot nye mål og nye høyder.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/