Hovedsamarbeidspartnere:

Sikkerhet og rollen som forbilder viktigst

-Som forbund stiller vi oss bak et påbud om bruk av hjelm også på internasjonalt seniornivå, sier sportssjef Nina Johnsen.
-Som forbund stiller vi oss bak et påbud om bruk av hjelm også på internasjonalt seniornivå, sier sportssjef Nina Johnsen.
(26.10.2020) En rekke av verdens ledende dressurryttere har nå underskrevet et opprop om frihet til å velge hatt fremfor hjelm i konkurranser på internasjonalt seniornivå fremfor det påbud om hjelm som FEI innfører fra 2021. – Dressur er en gren med sterke tradisjoner, men som forbund vil vi si at hensynet til sikkerhet og det at topprytterne er viktige forbilder går foran alt, sier sportssjef Nina Johnsen.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Det er nettsiden dressage-news.com som først meldte om oppropet som er signert av 151 toppryttere. Dette skal være sendt til FEI i forkant av generalforsamlingen 23. november. Nyheten er i dag også dekket av eurodressage.com med utfyllende opplysninger rundt prosessen.

Opprinnelig skulle hjelm ha vært påbudt ved alle FEI-stevner allerede i år, men påbudet på seniornivå ble i siste øyeblikk utsatt til å gjelde først fra 2021.

Topprytterne som har signert oppropet ønsker at det fortsatt skal være lovlig å ri med hatt på CDI4* og 5*-nivå, OL og andre mesterskap på Grand Prix-nivå, og mener at hjelmpåbud kun trenger gjelde premieseremonier. De begrunner ønsket blant annet i at det aldri har vært noen alvorlig ulykke ved en internasjonal seniorkonkurranse, at hatten er en del av dressurens identitet og at antrekket gjør sporten unik.

Blant de ryttere som har signert oppropet er Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider, Patrik Kittel, Kyra Kyrklund, Cathrine Dufour, Andreas Helgstrand og Carl Hester.

Ingen norske ryttere står på listen dressage-news.com oppgir.

-Dressur er en sport med sterke tradisjoner, og især for de som er tett på sporten er nok antrekket en viktig del av identiteten. Men som forbund mener vi at det er andre hensyn som er viktigere enn dette. Sikkerhet kommer alltid i forsetet, og den rollen topprytterne har som forbilder er utrolig viktig, den må ikke undervurderes – men gå foran alt annet, sier Nina.

- Nå har det også over lengre tid vært valgfritt for disse seniorrytterne å ri med hjelm eller hatt, og det virker som om de fleste velger hjelm – det har blitt helt naturlig. Selv om det er noe flott over en hatt, så fremstår hjelm nå som mer moderne og tidsriktig. Som forbund stiller vi oss bak et påbud om bruk av hjelm også på internasjonalt seniornivå, sier sportssjefen.

Nasjonalt i Norge gjelder det påbud om hjelm på alle nivåer ved dressurstevner.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies