Hovedsamarbeidspartnere:
Tema: Med hest i trafikken

Ridning på gang- og sykkelvei

Å ri, kjøre eller leie hest på fortau eller gang/sykkelsti er ikke lov. Lokale bestemmelser kan tilsi noe annet.
Å ri, kjøre eller leie hest på fortau eller gang/sykkelsti er ikke lov. Lokale bestemmelser kan tilsi noe annet.
(14.10.2020) Mange som ferdes ute i trafikken med hest, føler seg unektelig tryggere på en gangvei enn ute i kjørebanen. Men i utgangspunktet er det ikke lov å ferdes der for en firbent ekvipasje. Det kan være lokale bestemmelser – sjekk opp hva som gjelder der du vil ri, før du rir der.
Hvis hesten legger igjen hestemøkk - fjern det!
Hvis hesten legger igjen hestemøkk - fjern det!
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Tomine Nærdal

Ettersom hest i trafikken, enten man rir, kjører eller leier, regnes som kjørende, jfr. forskrift om kjørende og gående trafikk, skal man ikke benytte seg av gangvei, fortau eller sykkelvei – med mindre noe annet er bestemt. Lokale bestemmelser der du bor kan tilsi noe annet. Er du usikker på hva som gjelder der du bor, bør du ta kontakt med politiet før du legger ut på tur med hesten.

Ta hensyn
Dersom det er tillatt å ri på gang/sykkelvei der du ferdes med din hest, så er det viktig å tenke på at der møter man på myke trafikanter, i ulike aldre og ferdselsmåter. Mange kan synes at en hest er ganske skremmende og mange vet ikke hvordan man skal opptre i møte med en hest. Mange har heller ikke kunnskap om hestens adferdsmønster – og vet ikke at en hest kan synes at ting er farlige og reagere brått. Det er derfor svært viktig at du som leder hesten har respekt og forståelse for dette og tar hensyn til dette i møtet med myke trafikanter. Gjør gående oppmerksom på at du er der, hold hesten i skritt og sørg for at alle føler de har god plass. Vær hyggelig og vis takknemlighet overfor andre som tar hensyn til deg – å dele ut smil blir aldri feil!

Fjern alle spor!
Vær nøye med å fjerne det hesten eventuelt etterlater seg på gang/sykkelsti. Hestemøkk oppfattes negativt av de aller fleste – tro ikke at andre synes det er like innafor med litt hestebæsj her og der som deg. Om det er vanskelig for deg å fjerne det mens du er ute og rir, så returner til det og fjern det så fort du kan. Dette er viktig for det omdømme hestefolket får – og i neste omgang hvor man får lov til å ri.

Se nettsiden hestitrafikken.no for nyttig informasjon, kunnskap og instruksjonsvideoer beregnet på sjåfører, myke trafikanter, kusker og ryttere.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/