Hovedsamarbeidspartnere:
Med hest i trafikken

Tegngiving til hest

Armen opp betyr stopp.
Armen opp betyr stopp.
(07.10.2020) En hest mangler blinklys, men det betyr ikke at signal ikke skal gis. Det er personen som leder hesten som har denne oppgaven.
Ved å bevege armen opp og ned signaliserer
Ved å bevege armen opp og ned signaliserer "senk farten".
Skal man svinge til venstre eller høyre, tar man armen ut til den side man skal vende.
Skal man svinge til venstre eller høyre, tar man armen ut til den side man skal vende.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Utgangspunktet er at man skal gi andre trafikanter tegn når man skal endre retning. Skal man svinge eller vende, skal man vise tegn ved å rekke ut armen i den retningen man skal. Signalet på å stoppe er å løfte armen. 

Kroppsspråk brukes også for å gi tegn til andre hvis man f.eks. ønsker at de skal senke farten. En utstrakt arm som beveges opp og ned er tegn på at man ber den andre trafikanten om dette. Armen/hånden bruker man også som et signal for å avverge fare, eventuelt kan man bruke lyssignal dersom man har det. Søk også blikkontakt med sjåføren og bruk tegnene på en tydelig måte. 

Husk alltid å opptre med aktsomhet i trafikken - og vis hensyn til andre!

Se nettsiden hestitrafikken.no for mye nyttig informasjon, kunnskap og instruksjonsvideoer beregnet på sjåfører, myke trafikanter, kusker og ryttere.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/