Hovedsamarbeidspartnere:
Hest i trafikken

Klar for å ferdes i trafikken?

Man bør begynne sin karriere ute i trafikken sammen med erfarne voksne personer og med rolige hester - og det er viktig at hestene får trene på å omgås trafikk.
Man bør begynne sin karriere ute i trafikken sammen med erfarne voksne personer og med rolige hester - og det er viktig at hestene får trene på å omgås trafikk.
(30.09.2020) Det finnes ingen lovfestet aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken. Men for alle er det nødvendig med ferdigheter før man beveger seg ut på veiene med en hest. Dette gjelder både i forhold til kunnskap om trafikkreglene og ikke minst i forhold til det å håndtere en hest.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender illustrasjonsfoto: Mette Sattrup

Ferdes man med hest på en trafikkert vei, skal man kjenne til og være i stand til å takle hestens reaksjoner i ulike situasjoner. Ride- og kjøreferdighet og erfaring er nødvendig for å frigjøre oppmerksomheten fra hesten og følge med i trafikken. Selv om det ikke er lovfestet noen aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken, er det grunn til å reflektere over dette. Er man under 16, er det fornuftig å være sammen med en voksen person som kan trafikkreglene og som har ferdighet og modenhet til å takle situasjoner som kan oppstå.

Et fluktdyr og et flokkdyr
Hesten er et fluktdyr, den vil gjerne velge å flykte vekk fra noe den anser som farlig dersom den får panikk. En hest i flukt vil kun tenke på å komme seg unna uten å gjøre noen vurdering av situasjonen for øvrig. Skarpe eller skramlende lyder, en motor som plutselig ruser eller en gjenstand som for oss er helt ufarlig kan skape frykt hos noen hester, og det kan igjen føre til at hesten kommer ut av kontroll. Hesten er også et flokkdyr. Det betyr at hvis flere hester er ute sammen og en av dem blir redd og velger flukt, er det en risiko for at flere hester velger samme reaksjonsmønster.

Opplæringsfase viktig både for uerfaren hest og for uerfaren rytter
Å takle en hest – eller flere – som reagerer med flukt i en situasjon som inkluderer motoriserte kjøretøy, er krevende og innebærer også et sterkt faremoment. Derfor bør man begynne sin karriere ute i trafikken sammen med erfarne voksne personer og med rolige hester. Det er også viktig at hester får trene på å omgås trafikk.

Selv om det generelle rådet er at man rir på én rekke, kan det være lurt at den erfarne ekvipasjen går ved siden av den uerfarne i en opplæringsfase, med den erfarne nærmest midtbanen. Et samspill mellom hest, kusk/rytter og andre trafikanter kan bidra til å dempe faren for at det skjer ulykker.

Se nettsiden hestitrafikken.no for nyttig informasjon, kunnskap og instruksjonsvideoer beregnet på sjåfører, myke trafikanter, kusker og ryttere.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/