Hovedsamarbeidspartnere:

De forente arabiske emirater suspendert for regelbrudd

Det internasjonale rytterforbundet FEI har suspendert det nasjonale rytterforbundet i De forente arabiske emirater (FAE) grunnet regelbrudd knyttet til to distanseritt i vinter. (Foto: Friederich Haag)
Det internasjonale rytterforbundet FEI har suspendert det nasjonale rytterforbundet i De forente arabiske emirater (FAE) grunnet regelbrudd knyttet til to distanseritt i vinter. (Foto: Friederich Haag)
(25.09.2020) Det internasjonale rytterforbundet FEI har suspendert det nasjonale rytterforbundet i De forente arabiske emirater (FAE) som følge av at det ved to nasjonale distanseritt tidligere i år deltok langt flere utenlandske forbund og ryttere enn det reglementet tillater. Suspensjonen vil få følger for norske ryttere med base i FAE i forhold til aktiviteter der.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

FEI har i dag sendt ut en pressemelding om situasjonen. To nasjonale ritt (CEN) i januar og februar i år, henholdsvis Sheikh Mohammed Cup og The President’s Cup, skulle ifølge regelverket vært avholdt som internasjonale stevner ettersom antallet utenlandske forbund/utøvere langt oversteg det antall som er tillatt for at det skal defineres som nasjonalt.

Grensen ligger ved fire nasjonale forbund og/eller mer enn 15 utenlandske utøvere, bortsett fra utøvere som bor utenfor eget land. Ved de to rittene deltok det ved Sheikh Mohammed Cup 93 utenlandske utøvere fra 24 forskjellige nasjonale forbund, mens det i President’s Cup deltok 88 utenlandske utøvere fra 21 forskjellige nasjonale forbund.

Styret i FEI har funnet at FAE har brutt regelverket med overlegg når det gjelder Sheikh Mohammed Cup. For President’s Cup finner de at bruddet i hvert fall var svært uaktsomt.

FEI uttaler også at grunnen til at FAE klassifiserte disse rittene som CEN var for å unngå at de nye FEI-reglene som kom 1. januar 2020 skulle gjelde disse rittene.

Gitt alvorligheten av bruddene var styret i FEI enstemmig i at det var nødvendig med en sterk sanksjon. De har avgjort at det nasjonale forbundet i FAE er suspendert fra og med 24. september 2020 og ut året når det gjelder all aktivitet innen forbundet – det være seg nasjonale eller internasjonal aktivitet og det gjelder alle grener. I tillegg suspenderes forbundet når det gjelder aktiviteter innen grenen distanse frem til og med 31. mars 2021.

Suspensjonen påvirker alle eventuelle arrangement, også nasjonale, innen FAE slik at de blir definert som «ikke-godkjent» i suspensjonsperioden. Enhver FEI utøver, hest eller teknisk personell, uansett hvilket land man kommer fra, som eventuelt deltar i suspensjonsperioden, vil kunne bli utestengt i opptil 6 måneder.

FEI har også vedtatt en bøtelegging av stevnearrangørene, henholdsvis 50 % av premiesummen i Sheikh Mohammed Cup og 10 % av The President’s Cup samt betale FEI-avgiftene som om stevnene hadde vært internasjonale stevner. I tillegg pålegges det nasjonale forbundet i FAE saksomkostningene.

Dersom det nasjonale forbundet i FAE ikke har betalt bøteleggingen innen utløpet av suspensjonene, vil suspensjonene løpe inntil denne er innbetalt i sitt hele.

FEI vil fortløpende gi retningslinjer og nærmere informasjon til de nasjonale forbundene i forhold til hvordan denne suspensjonen kan påvirke deres utøvere, teknisk personell og arrangement.

-Vi har norske, aktive utøvere innen FAE, og vi kontakter nå disse for å informere om situasjonen, og følger opp ut fra det vi får vite nærmere om dette fra FEI, sier sportssjef Nina Johnsen.

Det nasjonale forbundet i UAE har 21 dagers ankefrist.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/