Hovedsamarbeidspartnere:
Tema: Med hest i trafikken

Trafikkreglene gjelder

Reglene om trafikk med motorvogn gjelder også om man rir, kjører eller leier hest i trafikken.
Reglene om trafikk med motorvogn gjelder også om man rir, kjører eller leier hest i trafikken.
(25.09.2020) En hest og et menneske ute på veiene er noe ganske annet enn en bil og en sjåfør. Likevel gjelder reglene om trafikk med motorvogn også om man rir, kjører eller leier hest i trafikken.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Mette Sattrup

Vegtrafikkloven gjelder for ferdsel med hest og trafikkreglene om trafikk med kjøretøy gjelder også for rytter og fører/driver av hest, så langt de passer. Dette slås fast i veitrafikklovens § 1 og §2 punkt 2 i forskrift om kjørende og gående trafikk. Det er derfor lovpålagt at du som ferdes med hest i trafikken følger trafikkreglene.

Et felles ansvar for alle i trafikken
Det hviler det samme ansvaret på alle trafikanter, uansett om man sitter bak rattet på en moped eller bil, bak tømmene i en vogn eller i salen til hest. Vegtrafikklovens § 3 inneholder grunnreglene for alle, også rytter/kusk og, sier at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke voldes skade eller oppstår fare, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Veifarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.

For ryttere og kusk gjelder trafikkreglene når man ferdes på vei, gate eller plass (opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass og så videre) og de gjelder på privat vei dersom den er åpen for allmenn ferdsel.

Ut fra vegtrafikkloven gjelder blant annet følgende regler:
1. Bruk kjørebanen, og så langt til høyre på denne som mulig, eller på veiens skulder dersom slik finnes (del av vei utenfor kantlinjen).

2. Det er forbudt å ri/kjøre på gangvei, fortau, gangbane, sykkelvei eller sykkelbane, hvis ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet.

3. Det er forbudt å ferdes med hest på motorvei eller på inn- eller utkjøringsvei til motorvei.

4. Følg reguleringer gitt ved trafikksignal, offentlig trafikkskilt eller veioppmerking samt reguleringer gitt av politiet eller annen person som har myndighet til å regulere trafikk.

5. Rytter/kusk har vikeplikt for:
-trafikant som kommer fra høyre.
-trafikant på sin høyre side ved sving til venstre
-Annen trafikant når man rir/kjører ut fra gårdsvei eller annen vei som ikke er åpen for alminnelig ferdsel.
- Gående ved kryssing av gangvei, fortau eller gangbane.
-Gående som befinner seg i gangfelt eller er på vei ut i dette.

Blant de særlige plikter man har overfor gående er det også lovfestet at kjørende skal la gående få tilstrekkelig plass på veien.

6. Skal man svinge eller endre plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.

Se alle trafikkreglene her

 I 2016 introduserte Norsk Hestesenter nettsiden Hest i trafikken for å øke bevisstheten rundt hest i trafikken. På denne nettsiden finnes mye nyttig informasjon, kunnskap og instruksjonsvideoer beregnet på sjåfører, myke trafikanter, kusker og ryttere. Følg denne linken til siden


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/