Hovedsamarbeidspartnere:

EEF ønsker et EM 2021

Det europeiske rytterforbundet EEF ønsker et EM neste år, også selv om det arrangeres et OL i Tokyo i 2021. 
Foto: Foto: FEI/Shannon Brinkman
Det europeiske rytterforbundet EEF ønsker et EM neste år, også selv om det arrangeres et OL i Tokyo i 2021. Foto: Foto: FEI/Shannon Brinkman
(10.09.2020) Det europeiske rytterforbundet EEF ønsker et EM neste år, også selv om det arrangeres et OL i Tokyo i 2021. Det kommer frem i en melding fra Theo Ploegmakers, presidenten i EEF, til sine medlemmer. EEF henstiller det internasjonale forbundet til å være klar for dette fordi det EM er det viktigste mesterskapet for flertallet av de europeiske forbundene.
Tekst  Rebecca Ballestad-Mender

Presidenten tar opp koronapandemien og hvordan den medførte et nærmest totalt stopp i hele hesteindustrien dette året, et stopp som den organiserte sporten aldri har sett før. Det største idrettslige arrangementet av alle, OL, ble utsatt til neste år og flere europeiske mesterskap ble utsatt og avlyst. Sporten har likevel klart å reorganisere seg og til en viss grad arrangere stevner.

Ber FEI være klar til et EM 2021
-Det internasjonale hestesportsamfunnet og FEI som overordnet organ har klart å håndtere alle utfordringene med adekvat innblanding, selv om det alltid vil være noen som sier at det burde og skulle ha vært gjort annerledes, sier presidenten.

Presidenten påpeker videre den store usikkerheten som råder fremover, at den gjør det vanskelig å planlegge fremover – vil sporten gå mot et normalt år eller vil 2021 også preges av usikkerhet? Hva vil bli den nye normalen for hestesporten?

-Det er klart at mange forventer en endring, og mange ser en mulighet til endring. Mange forbund er av den oppfatning at det beste for sporten er fokus på et kontinentalt nivå, der det europeiske mesterskapet er det ultimate målet. I lys av dette, ber EEF det internasjonale forbundet FEI å forbli klar til at det avholdes et EM i 2021, hvis forholdene tillater det. Også selv om det blir et OL i Tokyo 2021, vil EM være det viktigste mesterskapet for det store flertallet av forbund innen EEF. Selv om det ikke er vanlig å holde to store mesterskap på ett år, så vil EEF henstille FEI om å gjøre et unntak for 2021. De ekstraordinære forholdene vi nå går igjennom krever ekstraordinære tiltak, sier presidenten.

Mesterskapsdeltagelse for lag det aller viktigste
-Norge sammen med mange andre Europeiske land har vært pådrivere og er nå glade for at EEF er så klare overfor FEI, sier sportssjef i NRYF Nina Johnsen.
NRYF har gjennom flere henvendelser overfor EEF og FEI uttrykt hvor viktig et europeisk mesterskap er for.
-Vi har sendt flere mailer til FEI og svart EEF tidligere at det er svært viktig for oss med EM. Vi vet også at mange andre forbund trykker på. Det er selvsagt flott å ha en individuell rytter med til et OL, men det er ikke av like stor betydning som å ha et lag med til et mesterskap. Å ikke kunne ha lagkonkurranse i et mesterskap på 2,5 – nesten 3 – år er derimot nærmest en katastrofe for utviklingen. Å poengtere dette er derfor svært viktig, sier sportssjefen.

Ved en korsvei
Presidenten avslutter sitt brev med en konklusjon EEF har gjort seg etter sine videokonferanser nå i 2020 – det er blitt helt klart at deres medlemmer og interessenter forventer at EEF vil spille en langt mer avgjørende rolle når det gjelder europeiske forhold.
-Sammen med de nasjonale forbundene har EEF kommet til en korsvei, og vi må finne den retningen vi vil ta fremover.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://mailchi.mp/borjes/no


123 movies