Hovedsamarbeidspartnere:

Flere avlyste mesterskap

(27.06.2020) FEI har talt. De som fortsatt hadde et håp om at EM i sprang for ponni, junior, unge ryttere og children ville kunne la seg gjennomføre, kan nå slutte å håpe. Det samme gjelder EM i feltritt for ponni, junior og unge ryttere, samt VM i voltige.
Tekst: Sille Kasin

I tillegg til å ha diskutert fordelingen av FEI-mesterskap og nøkkelstevner for 2021 – 2022, har styret i FEI denne seneste uken drøftet en rekke forhold som har medført konsekvenser for stevnearrangører og nasjonale forbund grunnet den pågående Covid-19-pandemien.

- Pandemien har gitt oss et ekstra sett utfordringer, uttaler FEIs president, Ingmar De Vos i en pressemelding i etterkant av ukens videokonferanse. – FEIs generelle retningslinjer opererer med en fast tidsplan for FEI-mesterskapene for å unngå kollisjon mellom kontinentale mesterskap og verdensmesterskap i de samme kategorier i et gitt år. Slik unngår de nasjonale forbundene den økonomiske belastningen det innebærer å sende utøvere til to store mesterskap samme år. Grunnet den uforutsette situasjonen som koronaepidemi har skapt, har imidlertid styret i FEI besluttet å avvike fra dette prinsippet, legger han til.

I enkelte tilfeller har styret i FEI kommet til enighet med arrangører om nye datoer, mens dette beklageligvis ikke gjelder alle. Det planlagte europamesterskapet for aldersbestemte klasser i sprang og feltritt, samt verdensmesterskapet i voltige er nå avlyst. Beslutningene ble fattet på grunnlag av klare anbefalinger fra de respektive tekniske komiteene, og først etter at alle mulige løsninger hadde vært drøftet i detalj.

- Når det gjelder sprang, har ikke ryttere og hester hatt mulighet til å konkurrere, og er dermed ikke klare for mesterskapet, forklarer FEI-sjefen. - En av grunnene til at de aldersbestemte mesterskapene i feltritt nå må utgå, er fordi de i tråd med våre retningslinjer heller ikke skal arrangeres i løpet av skoleåret. Når det gjelder beslutningen om å avlyse VM i voltige, har dette blant annet med reiserestriksjoner og mangelen på stevner så langt i sesongen å gjøre. Under pas de deux ville det også ha vært umulig å ivareta koronabestemmelsene om å holde sosial avstand, fastslår De Vos.

Videre besluttet styret i FEI at andre mesterskap som vil måtte kanselleres grunnet koronaepidemien i løpet av året, ikke vil bli avholdt senere i 2020 eller vil bli flyttet til 2021. Slik unngår man ytterligere logistikkutfordringer når det gjelder å skulle arrangere mesterskap i et olympisk og para-olympisk år som følge av at OL i Tokyo 2020 er utsatt.

- Covid-19-situasjonen er fortsatt helt uavklart, og vi vet ikke hva vi har i vente disse kommende ukene og månedene, påpeker De Vos. – Derfor kan det komme flere kanselleringer, men i håp om å gi både arrangører og utøvere en viss klarhet, kommer ikke FEI til å gjenoppta diskusjonene om mesterskapene i 2020. Vi kommer med andre ord nå derfor ikke til å vurdere verken å flytte eller utsette noen av disse.

Etter ukens fordelingsmøte vil Vilamoura i Portugal stå som arrangør av EM i sprang for children, ponni, junior og unge ryttere i 2021, mens spanske Oliva, som egentlig skulle ha arrangert mesterskapene dette året, inviterer til medaljekamp i 2022. Øvrig fordeling av nøkkelarrangementer som så langt er på plass, går frem av FEIs pressemelding. Denne kan leses i sin helhet på FEIs offisielle hjemmeside.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://mailchi.mp/borjes/no


123 movies