Hovedsamarbeidspartnere:

Ny fristdato fra FEI for OL-kvalifisering

Fristen for å ha oppnådde MER (Minimum Eligibility Requirements) for OL i Tokyo er flyttet fra 1. juni 2020 til 21. juni 2021.
Fristen for å ha oppnådde MER (Minimum Eligibility Requirements) for OL i Tokyo er flyttet fra 1. juni 2020 til 21. juni 2021.
(02.06.2020) På bakgrunn av at OL er flyttet til 2021, har FEI nå satt ny fristdato for å ha oppnådd minstekrav til kvalifisering (MER).
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Fristen for å ha oppnådde MER (Minimum Eligibility Requirements) for OL i Tokyo er flyttet fra 1. juni 2020 til 21. juni 2021. I desember i år vil FEI publisere liste over utvalgte MER-stevner.

Listen over MER-stevner for 2020 ble publisert i desember 2019. FEI slår fast at i ly av koronapandemien, så vil man i 2020 kunne oppnå MER (eller delvis MER) ved ethvert innendørs eller utendørs FEI-stevne på relevant nivå.

For ekvipasjer som har oppnådd det som kreves i forhold til MER i perioden 1. januar 2019 til desember 2019, så må disse også ha bekreftende resultater i perioden 1. januar 2020 til 21. juni 2021. Bekreftende resultat kan oppnås ved et hvilket som helst FEI-stevne på relevant nivå innen denne perioden. Har ekvipasjen oppnådd delvis kvalifisering i denne perioden, må kvalifiseringen fullføres innen 21. juni 2021.

Nye ekvipasjer får mulighet til å kvalifisere til OL 2021, men de nærmere regler her er ennå ikke fastsatt. Det er nå dialog mellom den Internasjonale Olympiske Komitéen (IOK) og de internasjonale særforbundene hva som skal gjelde når OL er utsatt et år.

-Det som er sikkert så langt, er at kvalifiseringsperioden går til 21. juni 2021 og at de som allerede er kvalifisert blir stående som kvalifisert. Utsettelsen gir imidlertid et behov for at kvalifiserte ekvipasjer viser at de er klare for å eventuelt delta i et OL, derfor vil FEI komme med særskilte regler for hva de skal oppnå frem til 21. juni. Andre områder som er oppe til diskusjon er blant annet dette med alder – som hvorvidt hester som fyller ni år i 2021, eller ryttere som fyller 18 år det året, kan ha en sjanse til å delta, sier NRYFs sportssjef Nina Johnsen.

Ryttere vil ha mulighet til å satse med ny hest, hesten må da være registrert i det landet den skal delta for senest 15. januar 2021. Dersom man anskaffer seg ny hest i år, må rytteren kvalifisere med nettopp denne hesten innen 21. juni neste år.

Dette ser Olympiatoppen på

Når det gjelder norske utøvere til OL, er Olympiatoppen uttaksansvarlig i alle idretter, også hestesporten. Deres utgangspunkt er at norske utøvere som tas ut til De Olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.
Innen ridning oppnår ryttere OL-kvalifisering gjennom uttakskonkurranser – uttak skjer med bakgrunn i disse samt etter en nærmere vurdering. Når Olympiatoppen vurderer kvalifiserte ryttere, gjør de en omfattende og grundig vurdering. Blant momentene her er idrettens størrelse og utbredelse nasjonalt og internasjonalt, kvaliteten på konkurransenivået, antall deltakere og nasjoner i de internasjonale mesterskap, idrettens konkurransesystem, mesterskap, World Cup og så videre, idrettens utviklingsnivå, utøvernes resultatbilde, engangsresultat, stabilt konkurransenivå, stigende/fallende resultatkurve og tidlig/sent i toppidrettskarrieren.

Norge har to kvoteplasser innen hestesporten, én i sprang og én i dressur.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://mailchi.mp/borjes/no


123 movies