Hovedsamarbeidspartnere:

Nordisk voltige avlyst – avklaring for øvrige grener kommer

Årets nordiske mesterskap i voltige er nå avlyst. (Illustrasjonsfoto: Nora Olsen)
Årets nordiske mesterskap i voltige er nå avlyst. (Illustrasjonsfoto: Nora Olsen)
(22.05.2020) Tirsdag denne uken ble det klart at Nordisk mesterskap voltige 2020 er avlyst. For øvrige greners del der det ennå er muligheter for mesterskap vil det komme en avklaring i midten av juni. OPPDATERT med info om Mounted Games Nordisk lag.
For øvrige greners del der det ennå er mulighet for mesterskap, vil det komme en avklaring i midten av juni. - Vår intensjon er i hvert fall å især ta vare på utøverne i de aldersbestemte klassene, sier sportssjef Nina Johnsen. (Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender)
For øvrige greners del der det ennå er mulighet for mesterskap, vil det komme en avklaring i midten av juni. - Vår intensjon er i hvert fall å især ta vare på utøverne i de aldersbestemte klassene, sier sportssjef Nina Johnsen. (Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Det nordiske mesterskapet i voltige skulle arrangeres i Ypäjä i Finland i august. Her måtte de imidlertid ta den avgjørelse at grunnet alle restriksjoner koronapandemien fører med seg, ble det umulig å arrangere mesterskapet. Det var et lite håp om at mesterskapet kunne ha blitt arrangert under et internasjonalt stevne i danske Århus i oktober, men det danske forbundet påpeker at all usikkerhet rundt dette med grensepasseringer og restriksjoner på antall mennesker ved arrangement gjør det umulig for dem til å ta over mesterskapet. Resultatet av dette er at mesterskapet i voltige for i år avlyses.

Status øvrige nordiske mesterskap
Når det gjelder øvrige nordiske mesterskap hvor det ennå kan være en mulighet for mesterskap, er det fremdeles ikke tatt noen endelig avgjørelse. Opprinnelig arrangør av nordisk sprang, dressur og paradressur var Finland, med dato 24.- 28. juni. Stevnet i Finland er avlyst, men med mulighet for at det skulle bli arrangert et eller annet sted på et senere tidspunkt. Det er sett på adskillige løsninger uten at noe er endelig besluttet.

Nordisk feltritt har foreløpig dato 13.-16. august i Ypäjä, Finland.

Nordisk distanse skulle ha funnet sted på Nannestad 12.-14. juni, men er avlyst. Det er ikke satt noen ny dato for mesterskapet.

For islandshestenes del er årets nordiske mesterskap avlyst. Det skulle ha vært arrangert 27. juli til 2. august i Norrköping, Sverige.

I Mounted Games skulle det i april ha vært nordisk mesterskap for par. – Dette ble avlyst, men er flyttet til 21. -23. august. I begynnelsen av juni skulle det ha vært lagmesterskap i Danmark, men det er avlyst. Nordisk individuelt skulle ha vært i Norge 26.-28. juni, men det er vel indikasjoner på at dette også må avlyses på grunn av dette med grensepassering. Det er klart at det vil ikke bli arrangert noe Nordisk dersom ikke Sverige og Danmark kan delta. Det er ennå ingen plan om å flytte dette, men dette er selvsagt en mulighet. Nordisk for lag i Danmark er flyttet til 24.-25. oktober, sier grenleder i Mounted Games, Inga Daler.

Avvklaringsmøte i midten av juni
-Hvorvidt det vil åpnes for reise innad i Norden har mye å si for de muligheter vi har. Per dags dato vet vi ikke fasit her. Den norske regjeringen har sagt at de vil komme med informasjon om dette 15. juni, og de har også sagt at de søker å få til en felles løsning i hele Norden. Derfor vil vi avvente det hele inntil da, sier Nina Johnsen, sportssjef i NRYF.

På bakgrunn av dette har de nordiske landene avtalt et Teams-møte medio juni. – Da vil vi ha et avklaringsmøte for å vurdere hvordan vi kan løse dette ut fra den situasjon som foreligger da. Vår intensjon er i hvert fall å især ta vare på utøverne i de aldersbestemte klassene. De yngre utøverne er vår prioritet; hvis det er mulig ut fra koronasituasjonen, vil vi søke å ivareta og tilrettelegge for disse, sier sportssjefen.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://mailchi.mp/borjes/no


123 movies