Hovedsamarbeidspartnere:

EM-avlysing 2021 uheldig for Norge

-Avlysing av EM 2021 er helt klart uheldig for Norge, men de svar FEI har gitt oss på våre henvendelser om dette viser at FEI ser sporten og jobber for den. Koronasituasjonen gjør det imidlertid svært vanskelig å finne muligheter og løsninger, sier sportssjef Nina Johnsen.
-Avlysing av EM 2021 er helt klart uheldig for Norge, men de svar FEI har gitt oss på våre henvendelser om dette viser at FEI ser sporten og jobber for den. Koronasituasjonen gjør det imidlertid svært vanskelig å finne muligheter og løsninger, sier sportssjef Nina Johnsen.
(20.05.2020) -For Norges del er det klart uheldig at avgjørelsen er å avlyse senior EM i sprang, dressur, paradressur og feltritt 2021, sier sportssjef Nina Johnsen. – Vi har påpekt det overfor FEI, og deres svar viser oss at de ser det større bildet og er på ballen i forhold til ulike muligheter.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Illustrasjonsfoto: FEI/Shannon Brinkman

Med utsettelsen av OL til 2021 ble situasjonen plutselig den at man stod med to store mesterskap i samme år, OL i Tokyo og EM i Budapest. For en drøy uke siden kom imidlertid FEI med beskjeden om at EM 2021 var avlyst.

En kritisert avgjørelse
Avgjørelsen om å avlyse EM har internasjonalt høstet kritikk fra flere hold, både fra ryttere og landslagsledere.
For Norges del ble avgjørelsen tatt imot med skuffelse.

-Avlysingen av EM var en skuffelse for oss. EM og OL med bare en måned imellom var ikke noe problem for oss da vi bare har én kvoteplass i OL i sprang og én dressur. Især i sprang ville det tvert imot være en fordel siden vi kan matche et lag i nasjonshopping frem mot mesterskapene både for lag til EM og for individuell rytter til OL, sier Nina.

Avlysning av EM snur om på det hele.
-Det er helt klart uheldig for oss. Nå får vi plutselig to år på rad ikke anledning til å delta med lag i et mesterskap. Det er klart uheldig på mange måter – det å ri som lag på et mesterskap, hestemateriell, motivasjon og mål for rytterne og vår nye generasjon ryttere. Dette har vi gitt innspill om til FEI. Vi spurte blant annet om hvorvidt de hadde sett på om EM kunne blitt arrangert en annen tid på sesongen – mange land i Europa har anledning med mange kvalifiserte ryttere til å ha lag både i et EM og OL, fortsetter sportssjefen.
I tillegg hersker det stadig en viss uro i forhold til avviklingen av OL 2021. – Det er så mange usikkerhetsfaktorer her at idretten, at man ikke kan være helt sikre på at kan samle så mange utøvere fra hele verden til et OL 2021. Hva skjer for eksempel dersom vi ikke får noen vaksine tidsnok? FEI har derfor også fått spørsmål om de har noen alternative planer dersom OL ikke blir arrangert, forteller Nina.

Viktigheten av å se det større bildet
Kritikken FEI har fått mot seg har blant annet gått ut på at de ikke ser sporten godt nok, at de jobber mot og ikke for. – En slik tankegang gir jo ikke noen god følelse. Jeg er derfor glad for de svar vi har fått fra FEI, de har understreket viktigheten av å se det større bildet, sier Nina.

Etter at FEI kom med EM-avgjørelsen, har det kommet frem at avlysing var et ønske fra arrangørene selv. De så nemlig ikke noen mulighet til å arrangere mesterskapene grunnet økonomiske utfordringer og koronapandemiens ringvirkninger.

-Dette har vi selvsagt full respekt for. En arrangør er naturlig nok helt avhengig av at det økonomisk går rundt. Da FEI svarte oss på vår henvendelse, understreket de også det faktum at for EM 2021 så var det kun to som meldte sin interesse for å arrangere dette, nemlig Budapest som skulle ha sprang og Haras du Pin som skulle ha feltritt. Når FEI etter at OL var flyttet så på andre muligheter for å avvikle et EM 2021, var det derfor ingen andre aktører å ta av. Det var også svært lite sannsynlig at noen i det hele tatt skulle være villig til å påta seg noe slikt nå, med alle de usikkerhetsfaktorer som koronapandemien gir. Dette gir jo oss en større forståelse av det hele, FEI har så absolutt sett etter muligheter og gjør det stadig. Men det er ikke lett å finne noen muligheter!

Nina forteller videre at FEI uttaler at de forstår bekymringene vedrørende OL i 2021. – De forsikrer at de forstår våre bekymringer og at de selvsagt ser på alle mulige løsninger og muligheter dersom koronapandemien fremdeles påvirker verden og idretten neste år. Akkurat nå er det imidlertid for tidlig for å kunne si noe som helst. Jeg er takknemlig for disse svarene vi har fått fra FEI, fordi de understreker det at FEI jobber for sporten. Det er rett og slett utrolig viktig at man ser det større bildet, sier Nina.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://mailchi.mp/borjes/no


123 movies