Hovedsamarbeidspartnere:

Opprettholder UDs reiseråd

-Utsikten til mulige lettelser på reiserestriksjonene innen Norden er positivt nytt for hestesporten.
-Utsikten til mulige lettelser på reiserestriksjonene innen Norden er positivt nytt for hestesporten.
(15.05.2020) Regjeringen har i dag informert om reiseråd for sommeren. UDs reiseråd opprettholdes gjelder frem til 20. august, men regjeringen vil innen 15. juni vurdere om man kan reise til de andre nordiske landene. – Dette kan være litt gode nyheter for hestesporten, sier sportssjef i NRYF Nina Johnsen
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Det gjeldende rådet fra UD som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige opprettholdes. Dette vil gjelde frem til 20. august.

Hva innebærer UDs reiseråd
Det gjeldende reiserådet fra UD er den strengeste form for reiseråd som kan gis. Utstedelsen av et slikt reiseråd medfører at en reiseforsikring ikke gjelder i det aktuelle landet/området som rådet omfatter. Det er kan derfor innebære en stor økonomisk risiko hvis man trosser reiserådet. Blir man syk eller skadet i utlandet nå, kan dette innebære en stor økonomisk belastning.

Mulighet for lettelser innen Norden
Regjeringen ser imidlertid på muligheten for å gjøre unntak og lette på restriksjonene. De skal innen 15. juni vurdere muligheten for å foreta fritidsreiser innenfor Norden.

Eventuelle lettelser i restriksjoner innen de nordiske landene vil skje i samråd med helse- og justismyndighetene og vil være avhengig av smittesituasjonen. Å kunne reise fritt i Norden avhenger også av at det er enighet om vurderingen av smittevernsituasjonen de nordiske landene imellom. Det arbeids for en felles nordisk åpning, der alle fem land kan åpnes samtidig.

Regjeringen vurdere også å åpne for arbeidsreiser fra 1. juni.
-Regelverket om hvem som tillates innreise inn i Norge er til fortløpende vurdering, forteller justisminister Monica Mæland.
Dersom det åpnes for arbeidsreiser fra hele Norden fra 1. juni vil regelen om 10-dagers karantene erstattes av egenvurdering, i tråd med rådene fra Helsedirektoratet og FHI.

Reiser til Europa forøvrig
Innen 20. juli vil de vurdere om det skal åpnes for reiser til enkelte nærliggende europeiske land.
Eventuelle unntak i reiserådene avhenger av hva som skjer i andre land.
Reiserestriksjoner i og mellom land, ulik smittesituasjon, karantenebestemmelser, smitteverntiltak og få flyavganger innebærer også utfordringer for norske borgere på reise.

-Fortsatt kan restriksjoner bli innført og gjeninnført i mange land. Derfor opprettholder UD gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sa utenriksmininster Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen.

I flere land i Europa lettes det på restriksjonene, blant annet etter anbefaling fra EU om å åpne mellom land med tilnærmet lik smittesituasjon. Tyskland har sagt at de vil åpne for reisende fra flere land, deriblant Norge, innen 15. juni. UDs reiseråd innebærer imidlertid likevel at det ikke er grønt lys for å reise, de fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendig, til alle land.

Nyheten om muligheten for lettelser innen Norden positivt for hestesporten
For norsk og nordisk hestesport er nyheten om at det kan bli lettelser på restriksjonene innen Norden positiv.

-For sportens del har vi ønske om internasjonal matching på stevner. Om det åpnes for reiser innenfor Norden, vil det kunne gi oss noen muligheter. En slik nordisk matching har hatt med fra før i et planleggingsscenarie. Vi har full forståelse for de begrensninger koronasituasjonen medfører, men for sportens skyld ville det være veldig positivt med en åpning for reiser innenfor de nordiske landene allerede fra 15. juni, en dato som jo også er viktig i forhold til dette med arrangementsstørrelser her i Norge, sier sportssjefen. – I forhold til det å reise med hester, så er det allerede en avtale de nordiske landene imellom når det gjelder grensepassering.

Nina fortsetter: - Selv om vi kjenner på begrensningene, så må vi bruke mulighetene her hjemme best mulig. Vi får ha fokus og støtte opp om gode nasjonale stevner som da vil bidrar til å gi høy kvalitet og igjen virke motiverende på bredden og støtte de norske arrangørene. Treningsmessig håper vi på åpning av arbeidsreiser fra 1. juni, vi har noen trenere som vi gjerne skulle hatt inn i landet, som Pether Markne som er landslagstrener for våre seniorer både i sprang og dressur. Han har base i Danmark. Men alt dette må bare ta den tiden det tar, og vi har gode digitale løsninger som kan avhjelpe.

Den nasjonale og internasjonale stevnesituasjonen i Europa
I flere land utover Norge går det nå mot oppstart av nasjonale stevner. I Sverige vil det fra 1. juni kunne arrangeres nasjonale stevner for barn og unge født 2002 eller senere. I Tyskland gjelder det ulike regler i de ulike delstatene, for eksempel vil konkurranser innen ungdoms- og amatørsektoren tillates fra 30. mai i Nordrheim-Westfalen. I Ungarn tillates det nå innendørs konkurranser med maks 500 deltagere ifølge Eurodressage, dette blant annet på bakgrunn av at Ungarn er vertsskap for EM i dressur for U25 og children 18.-23. august. Dette mesterskapet er nå et av få internasjonale mesterskap som fremdeles står på kalenderen. Det er også kommet frem ønske fra denne arrangøren om å inkludere junior og unge ryttere i dette mesterskapet. Opprettholdelsen av UDs reiseråd innebærer imidlertid at deltagelse her praktisk sett enn så lenge blir vanskelig for norske utøvere.

Ut over dette foreligger det ingen informasjon for øyeblikket om når internasjonale konkurranser kan begynne igjen.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/