Hovedsamarbeidspartnere:

Estimerer tap på 1,5 milliarder for norsk idrett - de klubbeide rideskolene må få kompensasjon

For NRYF er det viktig å presisere ovenfor både NIF og Regjeringen at klubbeide rideskoler må inngå i den såkalte kontantstøtteordningen. Vi har vært klar på denne problematikken både direkte overfor kulturministeren, NIF og via pressemeldinger hele tiden under koronapandemien, men fortsetter å trykke på, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.
For NRYF er det viktig å presisere ovenfor både NIF og Regjeringen at klubbeide rideskoler må inngå i den såkalte kontantstøtteordningen. Vi har vært klar på denne problematikken både direkte overfor kulturministeren, NIF og via pressemeldinger hele tiden under koronapandemien, men fortsetter å trykke på, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.
(11.05.2020) Snart vil det presenteres en justert kompensasjonsordning for idretten. – I den forbindelse påpeker vi igjen hvor viktig det er at klubbeide rideskoler blir inkludert, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer. - Det er ikke mulig å låse døren og stenge driften når det handler om å ta vare på levende dyr.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender, Øyvind Larsen Tolgensbakk Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Norges Idrettsforbund sendte mandag morgen ut en pressemelding hvor de anslår et tap på 1,5 milliarder for norsk idrett grunnet koronakrisen.

-For NRYF er det viktig å presisere ovenfor både NIF og Regjeringen at klubbeide rideskoler må inngå i den såkalte kontantstøtteordningen. Vi har vært klar på denne problematikken både direkte overfor kulturministeren, NIF og via pressemeldinger hele tiden under koronapandemien, men fortsetter å trykke på, sier generalsekretæren og fortsetter:
For NRYF er det viktig å presisere ovenfor både NIF og Regjeringen at klubbeide rideskoler må få kompensasjon. De private rideskolene er nå inkludert i den såkalte kontantstøtteordningen for næringslivet, imidlertid er det fortsatt kritisk for de klubbeide rideskolene.

Allerede i brev 2. april gjorde Norges Rytterforbund kulturministeren oppmerksom på klubbeide rideskolers vanskelige situasjon som følge av koronakrisen.

Situasjonen er svært alvorlig for flere rideskoler, og uten en snarlig løsning, kan det få store konsekvenser.
-Den ytterste konsekvens av den kritiske situasjonen er at klubbene må selge eller avlive sine skolehester idet man ikke klarer å dekke de løpende utgiftene, blant annet til fôr. Her handler det også om hestevelferd og om fremtiden både for rideskolene og hele sporten. Mesteparten av rekrutteringen til sporten er fra rideskolene.

- En stor andel av norske idrettslag drives utelukkende på frivillig basis, og undersøkelsen viser den prekære likviditetssituasjonen mange idrettslag er i. Norges idrettsforbund har brukt denne innsikten for å gi myndighetene innspill til treffsikre tiltakspakker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er behov for at tiltakene både er tuftet på norsk idretts inntektsmodell og at de når raskt ut til alle idrettslagene som nå opplever alvorlige likviditetsutfordringer, uttaler idrettspresident Berit Kjøll.
NIF har på bakgrunn av kartleggingen av de samlende økonomiske konsekvensene spilt inn følgende fire behov knyttet til revidert nasjonalbudsjett og som er relatert til koronasituasjonen:

• Arrangementsordningen må i første omgang forlenges til 31. august. Den må inkludere kompensasjon for inntektsbortfall for klubber og lag som dugnader, leieinntekter, bidrag fra det lokale næringslivet, kiosksalg, parkeringsavgifter og lignende slik at idrettslagene er best mulig intakt og kommer raskt i gang med sine aktivitetstilbud.

• Kompensasjonsordningen til næringslivet må favne bredere slik at flere klubber og lag som driver utstrakt næringsvirksomhet kan omfattes av ordningen, i tråd med Stortingets beslutning.

• En likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i grasrotstøtte til idrettslagene.

• En tiltakspakke på 50 millioner, øremerket utøvere og lag som rammes av utsettelsen av OL og Paralympics.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/