Hovedsamarbeidspartnere:

FEI om den internasjonale kalenderen og online konkurranser

Mandag 27. april vil styret i FEI avholde et ekstraordinært møte for å se på foreslåtte datoer for stevner fra de nedsatte gruppene i sprang, dressur, kjøring, voltige og feltritt.
Mandag 27. april vil styret i FEI avholde et ekstraordinært møte for å se på foreslåtte datoer for stevner fra de nedsatte gruppene i sprang, dressur, kjøring, voltige og feltritt.
(23.04.2020) FEI har sendt ut informasjon både om prosessen fremover når det gjelder den internasjonale stevnekalenderen og spørsmål rundt online konkurranser.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

I kjølvannet av koronapandemien satte FEI ned flere forskjellige arbeidsgrupper for de respektive grenene. Disse skal komme med råd og anbefalinger for styret. Mandag 27. april vil styret i FEI avholde et ekstraordinært møte for å se på foreslåtte datoer for stevner fra de nedsatte gruppene i sprang, dressur, kjøring, voltige og feltritt. På bakgrunn av dette vil det kunne jobbes videre med FEI kalenderen. Det har denne uken vært møter i disse gruppene. I neste uke vil det også være møte på vegne av distanse og paradressur, henholdsvis 29. april og 30. april.

FEI om online konkurranser

Styret i FEI slo fast i juni 2018 at online konkurranser enn så lenge ikke møter de krav som stilles for å være FEI stevner eller FEI arrangement. Dette var en følge av at det ikke var mulig å sikre hestevelferden ved slike stevner uten anti-doping tester, stewarder eller veterinærsjekk – man kunne heller ikke sikre like konkurranseforhold for utøverne i samsvar med reglene.

I forbindelse med sin videokonferanse sist uke, uttalte FEI at de fastholder dette standpunktet også nå. De understreker imidlertid at de synes det er positivt med alle private initiativ som tas under pandemien og at det så lenge det ikke er noen resultatlister basert på ekvipasjens utførelse, så er det ikke en konkurranse i forhold til FEIs regler, hverken generelt eller grenspesifikt. Slike initiativ kommer derfor ikke innenfor FEIs jurisdiksjon.

FEI sier at det selvfølgelig er viktig med fleksibilitet, spesielt i slike vanskelige tider som vi har nå. Men, man kan ikke være fleksibel i forhold til hestevelferden eller det å sikre like konkurranseforhold for FEI-konkurranser. Dersom en stevnearrangør ønsker å arrangere en online konkurranse under FEI regler og de kan gi FEI forslag på løsninger i forhold til antidoping tester, stewardoppgaver, veterinærsjekk og like forhold, så vil styret i FEI se på det enkelte forslag og avgjøre sak for sak.

Det norske reglementet

-Her i Norge følger vi FEI i denne vurderingen også i forhold til eget reglement. Per i dag omfattes ikke digitale konkurranser av NRYFs konkurransereglement. Hele fundamentet for en konkurranse ligger i fair play, like konkurranseforhold og overholdelse av antidoping bestemmelser, hestevelferd og sikkerhet samt bruk av autorisert teknisk personell. I forhold til online konkurranser vil vi også måtte ta stilling til personvern (GDPR) i forbindelse med håndtering av film. Skal man kunne ha en konkurranse med rangering og premiering, må alt dette vurderes. Dette er noe vi jobber med, også utover den kritiske situasjonen vi er i nå som følge av koronapandemien. Vi er i gang med arbeidet, og vi håper at vi i løpet av mai har kommet et godt stykke på vei, sier Kjell Myhre, seniorrådgiver i NRYF.

Banetrening, i alle grener, er derimot en aktuell aktivitet nå. -Trening, både i form av banetrening sprang eller programtrening dressur og så videre, er fullt mulig så lenge man oppfyller gitte smittevernskrav og NRYFs koronavettregler. Banetrening og programtrening kan også gjøres digitalt, sier Kjell.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/