Hovedsamarbeidspartnere:
Tema: Føll og føllsykdommer

Følg med på føllet

-Å vite hva som er normalt er viktig slik at man kan reagere umiddelbart hvis det svinger litt utenom det normale, sier veterinær Siv Hanche-Olsen.
-Å vite hva som er normalt er viktig slik at man kan reagere umiddelbart hvis det svinger litt utenom det normale, sier veterinær Siv Hanche-Olsen.
(22.04.2020) Føllene er starten på spennende eventyr, men føllperioden er også en utfordrende periode. Sykdommer kan komme brått – og man må reagere fort.
Et friskt føll har mye energi. Er føllet veldig rolig, må man være sikker på at det er normal adferd og ikke et sykdomstegn.
Et friskt føll har mye energi. Er føllet veldig rolig, må man være sikker på at det er normal adferd og ikke et sykdomstegn.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

-Det er en smal grense mellom et friskt føll og et veldig sykt føll. De er veldig sårbare, og ting skjer fort. Å være klar over dette og så tilegne seg kunnskap er utrolig viktig, sier veterinær Siv Hanche-Olsen ved Veterinærhøyskolen.

Vit hva som er normalt
– Å få et føll er et stort ansvar. Å vite hva som er normalt, helt fra drektighet til føllet er der slik at man kan reagere umiddelbart hvis det svinger litt utenom det normale, er veldig viktig. Å reagere raskt i forbindelse med føll er et hjertebarn for meg, sier Siv.

Et rolig, kosete føll er selvsagt sjarmerende. Men det kan utløse alarmen hos Siv. – Et føll skal også buse rundt. Hvis man tenker at «oj, for et snilt føll vi har fått», da kan det være grunn til å sjekke føllet litt nærmere. At «et snilt føll er et sykt føll inntil det motsatte er bevist» er nesten et mantra for meg.

Rådet er kunnskap og forsikring
- Les deg godt opp på forhånd, er rådet. -Ha faglitteratur lett tilgjengelig den dagen føllet kommer. Og ved tvil – ring heller veterinæren for ofte. Med et føll går det så fort fra at det hangler litt til det er dødssykt.

Veterinæren anbefaler på det sterkeste å fullforsikre hoppen og føllet. – Det blir fort veldig kostbart med et sykt føll.

Det du skal se etter
Følg en sjekkliste når føllet kommer.
– For det første må hoppen ikke ha lekket råmelk på forhånd. Denne melken må gå i føllet. Hvis hun har lekket, så ta kontakt med veterinær.

Et nyfødt føll skal reise seg opp, teste ut bena sine med energi og livsmot, det skal drikke råmelk, gjøre fra seg – og så sove litt før det er på igjen.
-Hvis du må be det nyfødte føllet om å reise seg opp, eller legger det seg bare ned, så er føllet ikke friskt.
De første døgnene tåler føllene veldig lite.
-Blir de liggende flatt ut da, så er det veldig vanskelig å få snudd på dette.

Temperaturen sier mye
Føllets temperatur forteller mye.
- Generelt må alle som har hest ha et termometer tilgjengelig, og man må vite hvordan man bruker det, innleder veterinæren.
-Det er lurt å ta føllets temperatur over et par dager slik at du vet hva som er normalen. Har du mulighet til å sjekke føllets temperatur jevnlig, så vil det kunne gi en mulighet til å tidlig se at noe er galt.

Å ta temperaturen på et friskt føll kan være utfordrende.
- Ikke alle føll synes at dette er så gøy. Men jevnlig sjekk av føllet kan jo sees på som en god måte å trene den på. Husk bare at hvis føllet nylig har løpt rundt og herjet, så stiger temperaturen lynraskt. Bakser føllet rundt der man prøver å få tatt temperaturen, så vil temperaturen også fort stige.

Vanlige føllsykdommer
Spedføll har en særlig stor infeksjonsrisiko. – Det kan være infeksjoner som har sin årsak i hestens mage/tarm-system eller navlestrengen eller luftveisinfeksjoner, forteller Siv.

Diaré er også et fryktet problem. – Dette opptrer især ofte under hoppens føllbrunst. Diaréen har ingenting med føllbrunsten å gjøre, det er bare vanlig at føll får diaré på dette tidspunktet og normalt blir de ikke syke av det. Men får føllet diaré og blir slapt, da er det bare å sette på blålys. Et føll blir veldig fort dehydrert.

Infeksjoner i ledd er heller ikke uvanlig. – Blir føllet halt i løpet av de første 1,5 månedene, er det høyst sannsynlig en følge av en infeksjon. Man kan tenke at en hoven hase skyldes spark fra mor, men man bør tenke infeksjon og reagere raskt. Det er heller ikke så lett å se halthet hos føll, her må man være årvåken.
Når føllet blir litt eldre, er luftveisproblemer et vanlig problem.

-Det kan være vanlige bakterier eller Rhodoccus equi som slår til. Slike infeksjoner kan være vanskelige å behandle, sier Siv.
Føllene har mange «barnesykdommer» som man gjør at man bør følge spesielt godt med. Sen føllsyke, som er en følge av bakterien Rhodococcus equi, er en av dem. – Vi ser årlige tilfeller av dette, men det er vanligere med andre årsaker til luftveisinfeksjoner, forteller dyrlegen.

-Føll som får dette er ofte smittet tidlig, men det tar lang tid før sykdommen utvikler seg. Symptomene er vanskelig å se. Er man i det minste tvil, så kontakt veterinær og gjør undersøkelser så man får stoppet det tidlig. Sen føllsyke er kanskje den infeksjonen man frykter mest, fordi man ofte overser symptomene slik at sykdommen dermed får gå for langt, sier veterinæren.

Artikkelen har stått i Hestesport
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/